Biblioteka

Katalog książek

Geographical codeCountry codeChronological codeInventory numberAuthorTitleSeriesPublication datePlace of publicationPublisher
SEGIA1Pawlak MarcinHerodes Attyk Sofista, dobroczyńca, tyran2015ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEPN2Kukawka StanisławSubneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim2010ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEPN3Małecka-Kukawka JolantaTraseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem2017ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEPO4Inga Głuszek, Ewelina Kozłowska, Sławomir Majoch, Olszta Bloch Magdalena Ancient Pottery and Glass from the Collection of the University Museum in TorunCatalogues of the collection from the University Museum in Toruń; vol. 22013ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
EEUIA5Głuszek IngaStudia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion2018ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
MSCSA6Pydyn AndrzejArgonauci epoki kamienia.
Wczesna aktywność morska od pierwszych migracji z Afryki do końca neolitu
2011ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
MSCPEMP7Mikulski KrzysztofMikołaj Kopernik Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość2015ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
MSCpEMP8Małłek JanuszMikołaj Kopernik Szkice do portretu2015ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEPBA9Gackowski JacekPrzestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza2012ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
EEUIA10Głuszek IngaPontus Euxinus i Ateny.
Związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym
2014ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
SERNMIA11Sakowicz DorotaAncient Lamps from Negotino Gradiste in the Republic of North Macedonia2019ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
MSCPEMP12Biskup Marian (ed.)Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera)1998ToruńTowarzystwo Naukowe w Toruniu
CEPSA13Cyrek KrzysztofJaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit2013ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEPSA14Osipowicz GrzegorzSpołeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego2017ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEpBA15Gackowski Jacek (ed.)Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. Tom 1 2009ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
CEpBA16Gackowski Jacek (ed.)Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. Tom 22011ToruńWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
EEUIA17Jerzęcki Krzysztof, Rakoczy JacekMennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.Studia Archaeologica et Numismatica Thorvniensia. I2012ToruńPatrimonium Europae
MSCPO18Toruń. Zeszyt 8Atlas Historyczny Miast Polskich. Tom I Prusy Królewskie i Warmia2019ToruńTowarzystwo Naukowe w Toruniu
SEGBA19Nowicki KrzysztofSea-raiders and Refugees: Problems of Defensible Sites in Crete c. 1200 B.CReprint from: Defensive settelments of the Eastern Mediterranean after c 1200 B.C2001Nicosia
SEGBA20Rutkowski BogdanPetsophas. A Cretan Peak SanctuaryStudies and Monographs in Mediterranean Archaeology and Civilization, I, 11991WarszawaArt and Archaeology
AEN21Kobusiewicz Michał, Kabaciński Jacek, Schild Romuald, Irish Joel D., Gatto Maria C., Wendorf Fred with contrubution of Aldona Kurzawska, Maria Lityńska-ZającGebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt2010PoznańInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
AEN22 Kabaciński Jacek, Czekaj-Zastawny Agnieszka , Irish Joel D. The Neolithic of Gebel Ramlah vol. 1 Cemetery for Newborns2019PoznańInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
NEIA23Galor Katharina, Waliszewski TomaszFrom Antioch To Alexandria – Recent Studies In Domestic Architecture 2007WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
MSCO24Wigg DavidOf Mosaics and Mosques: A Look at the Campaign to Preserve Cultural HeritageWorld Bank Development Essays, 31994WashingtonThe World Bank
CEPO25Chowaniec RoksanaArchaeology for Everyone Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland2017WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIIA26Mikocki TomaszLes sculptures mythologiques et décoratives dans les collections polonaises. Fascicule 1Corpus signorum imperii Romani: Pologne, Vol. III1994WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIIA27Mikocki TomaszLes sculptures mythologiques et décoratives dans les collections polonaises. Fascicule 2Corpus signorum imperii Romani: Pologne, Vol. III1999WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIA28Tomas Agnieszka (ed.)Ad Fines Imperii Romani: Studia Thaddaeo Sarnowski Septuagenario Ab Amicis, Collegis Discipulisque Dedicata2015WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
AIA29Dobrowolsk Witold (ed.)Et in Arcadia Ego: Studia Memoriae Professoris Thomae Mikocki Dicata2013WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
EEBIA30Sarnowski Tadeusz (ed.)Novae: An Archaeological Guide to a Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube Bulgaria2012WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEGBA31Dyczek PiotrPylos in the Bronze Age : problems of culture and social life in Messenia1994WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
SEMOIA32Dyczek PiotrIliria i prowincje bałkańskie w zjednocz. Europie2011WarszawaCenter for Research on the Antiquity of Southeastern Europe University of Warsaw
CEIA33Jilek Sonja The Danube Limes a Roman River FrontierFrontiers of the Roman Empire Grenzen des Römischen Reiches2009WarszawaDanube Limes Frontiers of the Roman Empire; Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe University of Warsaw
MSCIA34Breeze David J., Jilek Sonja, Thiel AndreasFrontiers of the Roman Empire2005Edinburg – Esslingen – WienHistoric Scotland, UK; Deutsche Limeskommission
EEBIA35Dyczek PiotrThe Lower Danube Limes in BulgariaFrontiers of the Roman Empire2008Warszawa-WiedeńWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
SEMOIA36Dyczek PiotrRhizon. Antyczna perła Czarnogóry2013Warszawa – RisanCenter for Research on the Antiquity of Southeastern Europe University of Warsaw
NEKN37Bieliński Piotr, Szymczak Agnieszka (eds.)Bahra 1, Excavations in 2013: Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwait-Polish Archaeological Explorations2015Kuwejt – WarszawaPolish Center of Mediterranean Archaeology University of Warsaw
SEGO38Żebrowska Katarzyna, Ulanowska Agata, Lewartowski Kazimierz Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology Vol. 2Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology2019WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
EEBIA39Dimitrova-Milčeva Alexandra Die Bronzefunde aus Novae. Moesia inferior2006WarszawaCenter for Research on the Antiquity of Southeastern Europe University of Warsaw
SEAL O40Dyczek Piotr, Shpuza Saimir (eds.)A companion to the study of ScodraScodra: From Antiquity to Modernity2020WarszawaCenter for Research on the Antiquity of Southeastern Europe University of Warsaw
SEIIA41Chowaniec Roksana (ed.)On the Borders of Syracuse. Multidysciplinary Studies on the Ancient Town of Akrai/Acrae, Sicily2018WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIIA42Chowaniec RoksanaThe Coming of Rome. Cultural Landscape of South-Eastern Sicily 2017WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIIA43Chowaniec Roksana (ed.)Unveiling the Past of an Ancient Town, Akrai/Acrea in South-Eastern Sicily2015WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
ALIA44Żelazowski Jerzy (ed.)Ptolemais in Cyrenaica : studies in memory of Tomasz MikockiPtolemais / Polish Archaeological Mission to Ptolemais2012WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
ALIA45Jaworski Piotr, Misiewicz Krzysztof (eds.)Ptolemais in Cyrenaica : results of non-invasive surveys Ptolemais / Polish Archaeological Mission to Ptolemais2015WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
NETRIA46
Kubińska Jadwiga
Ostothèques et kaustrai dans les inscriptiones grecques d’Asie MineureŚwiatowit. Supplement Series A, Antiquity ; vol. 31999WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIO47Modrzewska-Pianetti IwonaSulla storia della laguna di Venezia nell’ AntichitàŚwiatowit. Supplement Series A, Antiquity ; vol. 42000WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
EEUIA48Sarnowski Tadeusz , Savelja Oleg Ja. Balaklava : römische Militärstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus = Balaklava : rimskaâ voennaâ baza i svâtilišče Jupitera DolichenaŚwiatowit. Supplement Series A, Antiquity ; vol. 52000WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
CEPEMP49Rekowska-Ruszkowska MonikaLe monde antique occidental dans les récits de voyageurs polonais (XVIIe – XIXe siècles)Światowit. Supplement Series A, Antiquity ; vol. 92002WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
NEIQIA50Jakubiak Krzysztof Sacral Landscape in HatraŚwiatowit. Supplement Series A. Antiquity ; Vol. 132014WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
EEUO51Matera Marcin,
Karasiewicz-Szczypiorski Radosław
The Crimea and the Northern Black Sea coast in archaeological research 1956-2013Światowit. Supplement Series C, Pontica et Caucasica ; vol. 12017WarszawaWydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
SEIIA52Pawlak Małgorzata (ed.)Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa : studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierc2017KrakówTowarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
CEPO53Harc Lucyna,
Wolański Filip (eds.)
Fontes historiae examinare : studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięciopięciolecie urodzin2021WrocławKsięgarnia Akademicka
SEGIA54Plutarch ; przekład i oprac. Krzysztof NawotkaO szczęściu czy dzielności Aleksandra = Peri tīs Alexandrou tychīs ī aretīsActa Universitatis Wratislaviensis ; nr 24402003WrocławWydawawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
SEIIA55Krzyszowska AnnaLes cultes privés à Pompéi Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2385
Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 156
2002WrocławWydawawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
SEIIA56Pawlak Małgorzata Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego CesarstwaActa Universitatis Wratislaviensis ; nr 2431
Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 158
2002WrocławWydawawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
SEIIA57Suder WiesławCensus populi : demografia starożytnego RzymuActa Universitatis Wratislaviensis ; nr 2467
Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 160
2003WrocławWydawawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
AIA58Pawlak Małgorzata, Nawotka Krzysztof, Łoś, Andrzej (eds.)Rzymska Afryka Północna : scripta minora Tadeusza KotuliMistrzowie Historiografii Wrocławskiej2016KrakówTowarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
SEIIA59
Wypustek Andrzej
Rzymskie graffiti : seksualne, erotyczne i miłosne z Pompejów i Herkulanum (I wiek n. e.)2019WarszawaWydawnictwo Naukowe Sub Lupa
SEIIA60
Pawlak Małgorzata
Messapiowie : południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji Notos, Scripta Antiqua et Byzantina ; vol. 92012KrakówTowarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
NETRIA61Nawotka KrzysztofBoule and demos in Miletus and its Pontic colonies from classical age until third century A.D.1999Wrocław – Warszawa – KrakówZakład Narodowy im. Ossolińskich
EEROIA62Żmudziński MateuszGospodarka w rzymskiej prowincji Dacji SuperiorActa Universitatis Wratislaviensis ; nr 30032007WrocławWydawawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
SEIIA63
Pietruszka Wojciech
The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan periodPhilippika : altertumswissenschaftliche Abhandlungen contributions to the study of ancient world cultures ; 1402020Wiesbaden Harrassowitz Verlag
MSCO64Kubala Agata (ed.)Collecting antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century : Proceedings of the International Conference held on March 25-26, 2021 at the Wrocław University Institute of Art History2021Kraków – WrocławKsięgarnia Akademicka Publishing ; Wydawawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
SEIIA65
Łoś Andrzej
Narodziny elit rzymskich : (VIII-VI w. p.n.e.)2022KrakówTowarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
CEPO66Eysymontt Rafał,
Galewski Dariusz (ed.)
Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój : studia z historii sztuki2019WrocławStowarzyszenie Historyków Sztuk, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
SEIA67Morawiecki Lesław,
Berdowski Piotr

Ideologia i propaganda w starożytności : materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 12-14 września 2000
Biblioteka „Frazy”2004RzeszówStowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
SEGIA68 Kucewicz CezaryThe Treatment of the War Dead in Archaic Athens. An Ancestral Custom2022London – New York – Oxford – New Delhi – SydneyBloomsbury Publishing
SEO69Berdowski Piotr,
Blahaczek Beata
Haec mihi in animis vestris templa : studia classica in memory of professor Lesław Morawiecki2007RzeszówInstytut Historii Uniwersytet Rzeszowski
SEIIA70
Berdowski Piotr
Res gestae Neptuni filii : Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe2015RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEPO71Wołoszyn Marcin (ed.)From Cherven’ Towns to Curzon Line : the lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, the 18th-21st century = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona : dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku. Vol. 1 U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; T. 3 cz. 12017Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaLeibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEPO72Wołoszyn Marcin (ed.)From Cherven’ Towns to Curzon Line : the lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, the 18th-21st century = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona : dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku. Vol. 2 U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; T. 3 cz. 22017Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaLeibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEPEM73Florek Marek, Wołoszyn Marcin (eds.)The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : podstawy źródłowe. Cz. 1U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; T. 2 cz. 12016Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaLeibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEPEM74Florek Marek, Wołoszyn Marcin (eds.)The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : podstawy źródłowe. Cz. 2U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; T. 2 cz. 22016Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaLeibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEPEM75Auch MichałThe early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : Pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : Ceramika naczyniowa. Cz. 3U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; T. 2 cz. 32016Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaLeibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
NEIRIA76
Podrazik Michał
Cyrus Młodszy i Hellenowie : irańsko-greckie relacje polityczno-militarne w latach 408-404 przed Chr.2018Oświęcim Wydawnictwo Napoleon V
CEPEM77 Musin Aleksandr, Wołoszyn Marcin The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno in their East European context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczymU Źródel Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; t. 6, cz. 12019Kraków – Leipzig – Rzeszów – Saint Petersburg – Warszawa Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Institut istorii materialʹnoj kulʹtury Rossijskoj akademii nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
CEPEM78Wołoszyn Marcin (ed.)The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno : material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna : podstawy źródłoweU Źródel Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; t. 6, cz. 22020Kraków – Leipzig – Rzeszów – Saint Petersburg – Warszawa Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Institut istorii materialʹnoj kulʹtury Rossijskoj akademii nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
CEPN79Król DariuszChamberless tombs in southeastern group of funnel beaker cultureCollectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 172011RzeszówMitel
CEPO80Pelisiak Andrzej, Rybicka Małgorzata, Ralska-Jasiewiczowa MagdalenaFrom the mesolithic to modern times : settlement organization and economy recorded in annually laminated sediments of the Lake Gościąż (Central Poland) = Od mezolitu do czasów współczesnych : organizacja osadnictwa i gospodarka zapisane w rocznie warstwowanych osadach jeziora Gościąż (Polska centralna) Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 22006RzeszówMitel
CEPIA81Adamik-Proksa Joanna, Burghardt Marcin, Ocadryga-Tokarczyk Ewelina, Rajpold Wojciech, Tokarczyk Tomasz Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2, jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej. T. 1 = Settlement of the scythian cultural circle in Hruszowice, site 2 as a part of the so-called chotyniec agglomeration. Vol. 12022RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEPEM82
Dzieńkowski Tomasz
Early medieval settlement in the Chełm land = Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiejU Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; t. 72021Kraków – Leipzig – Lublin – Rzeszów – WarszawaLeipziger Universitatsverlag ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
CEPEM83Auch Michał, Trzeciecki MaciejThe early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955) : pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955) : ceramika naczyniowa U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas ; t. 82021Kraków – Leipzig – Lublin – Rzeszów – WarszawaLeipziger Universitatsverlag ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
EEN84Diachenko Aleksandr, Rybicka Małgorzata, Król Dariusz, Sîrbu Ghenadie (eds.)Between the East and the West : dynamics of social changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millenium BC : (preliminary study)2019RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEO85Dzbyński AleksanderRytuał i porozumienie : racjonalne podstawy komunikacji i wymiany w pradziejach Europy Środkowej = Ritual and understanding : rational bases of communication and exchange in prehistoric Central EuropeCollectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 82008RzeszówMitel
PAIAR86Czebreszuk Janusz (ed.)Polish Archaeological Institute at Athens. Report Vol. 1 (2019-2022)2023AthensAdam Mickiewicz University
NEJOO87Kołodziejczyk PiotrEdom : odkrywanie = discovering 2019Pękowice – KrakówWydawnictwo Profil-Archeo ; Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa ; Instytut Archeologii UJ
SECYIA88Papuci – Władyka EwdoksiaIn the heart of the ancient city = W sercu starożytnego miasta 2017KrakówWydział Historyczny Uniwersytetu Jagielońskiego ; Ambasada RP w Nikozji na Cyprze
SECYIA89Papuci – Władyka Ewdoksia (ed.)
W sercu starożytnego miasta : pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015) : międzynarodowe sympozjum oraz wystawa fotografii Roberta Słabońskiego = In the heart of the ancient cit : five years of Krakow archaeologist’s research at the Paphos Agora on Cyprus : International Symposium and exhibition of photographs by Robert Słaboński
2016Kraków Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
SECYIA90Papuci – Władyka EwdoksiaNea Pafos : studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991)Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński; nr 2881995KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
SECYIA91Papuci – Władyka Ewdoksia (ed.)
Paphos Agora Project (PAP). Vol. 1, Interdisciplinary research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO Word Heritage Site (2011-2015) – first results
2020KrakówTowarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
SECYIA92Papuci – Władyka Ewdoksia, Konstantinovski-Puntos Jani (ed.)Pafos – misterium miasta Afrodyty : dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie = Paphos – mystery of the city of Aphrodite : archaeological heritage versus new technologies2018KrakówFundacja Archaeologica
MSCPO93Nowakowski Andrzej, Waltoś StanisławCollegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego : sfery i cienie = ©ollegium Maius of the Jagiellonian University : spheres and shadow2018KrakówTowarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
AEGBA94Śliwa JoachimStudies in ancient egyptian handicraft : woodworkingZeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne ; z. 21
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 404.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 4
1975KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
SEO95Bernhard Maria L. (ed.)Prace Archeologiczne ; z. 19 ; Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 3Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne ; z. 19
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 369.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 3
1974KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
SEO96Bernhard Maria L. (ed.)Prace Archeologiczne ; z. 16 ; Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 2Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne ; z. 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 330.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 2
1974KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
SEIA97Ostrowski Janusz A.Personifications of rivers in Greek and Roman art Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 964.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne ; z. 47
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 12
1991KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
SEO98Zając Barbara,
Jellonek Szymon (eds.)
Pecunia omnes vincit : conference proceedings of The Fifth and Sixth International Numismatic and Economic Conference2020KrakówInstitute of Archaeology Jagiellonian University
SEO99Zając Barbara, Koczwara Paulina, Jellonek Szymon (eds.)Pecunia omnes vincit : conference proceedings of The Fourth International Numismatic and Economic Conference, Krakow, 12-13 May 20172019KrakówGroupmedia Agnieszka Pacholska
SEO100Zając Barbara, Koczwara Paulina, Jellonek Szymon (eds.)Pecunia omnes vincit : coin as a medium of exchange throughout centuries : conference proceedings of the Third International Numismatic Conference, Krakow, 20-21 May 2016 2018KrakówInstitute of Archaeology Jagiellonian University
SEO101Zając Barbara, Jurkiewicz Alicja, Koczwara Paulina, Jellonek Szymon (eds.)Pecunia omnes vincit : the coins as an evidence of propaganda, reorganization and forgery : conference proceedings of the Second International Numismatic Conference, Krakow, 29-30 May 20152017KrakówInstitute of Archaeology Jagiellonian University
SEO102Zając Barbara, Jurkiewicz Alicja, Koczwara Paulina, Jellonek Szymon (eds.)Pecunia omnes vincit: moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu : materiały pokonferencyjne z I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Kraków, 23-24 maja 20142016KrakówInstitute of Archaeology Jagiellonian University
SEO103Śliwa Joachim (ed.)Centenary of Mediterranean archaeology 1897-1997 : International Symposium Cracow, October 19971999KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEPO104Śliwa Joachim (ed.)Archeologia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1997 : materiały sympozjum naukowego, Kraków, 21-23 października 19971998KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
NEO105Papuci-Władyka Ewdoksia,
Śliwa Joachim
Studia archaeologica : prace dedykowane profesorowi Januszowi A. Ostrowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin2001KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
CEPEMP106Sadurska Anna (ed.)Z dziejów miłośnictwa antyku w Polsce : praca zbiorowa = Sur les amateurs de l’Antiquité en Pologne : ouvrage collectif1991WarszawaWydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
SEGIA107Bernhard Maria L. Lampki starożytne1955WarszawaWydawnictwo Sztuka
SEO108Bernhard Maria L. (ed.)Zabytki archeologiczne zakładu archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog1976KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
AEGIA109Szymańska Hanna,
Babraj Krzysztof (eds.)
Mummy : results of interdisciplinary examination of the Egyptian mummy of Aset-iri-khet-es from the Archaeological Museum in Cracow2001KrakówPolish Academy of Arts and Sciences
MSCPMH110Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego ; wydanie specjalne o archeologii2008KrakówOśrodek Promocji i Informacji UJ
AEGN111Ciałowicz Krzysztof Marek,
Czarnowicz Marcin,
Chłodnicki Marek (eds.)
Eastern Nile Delta in the 4th Millennium BC2018Kraków – Pękowice – PoznańInstitute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków ; Profil-Archeo Publishing House
NEILBA112CiałowiczKrzysztof Marek,
Yekutieli Yuval,
Czarnowicz Marcin (eds.)
Tel Erani I : Preliminary Report of the 2013-2015 Excavations 2016KrakówWydawnictwo Alter
SEGIA113Baldwin Bowsky Martha W.Lissos. Inscriptions found in excavations of the AsklepieionAura Supplement 72021AthensNational and Kapodistrian University of Athen, Department of History and Archaeology
NEIRIA114Bodzek JarosławTa satrapika nomismata : mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a.C.)2011KrakówKsięgarnia Akademicka
AEGN115Ciałowicz Krzysztof MarekLa naíssance d’un royaume : l’Egypte dès la période prédynastique à la fín de la Ière dynastie 2001KrakówKsięgarnia Akademicka
SEO116Salamon Maciej,
Kapera Zdzisław Jan
Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata 1996KrakówUniwersytet Jagielloński. Instytut Historii
EEUIA117Między Olbią a Odessą. Badania archeologiczne greckiej osady w Koszarach nad Morzem Czarnym (1998-2008). Wykopaliska Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeologicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Odessie. Katalog wystawy fotografii2008KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
SEGO118Bernhard Maria LudwikaOlympia1980BratysławaTatran
SEO119Bernhard Maria L. (ed.)Prace Archeologiczne ; z. 14 ; Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 1Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne ; z. 14 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 282.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 1
1974KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
AEGN120
Ciałowicz Krzysztof Marek
Les têtes de massues des périodes prédynastique et archaïque dans la vallée du Nil Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 829
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. Studia z Archeologii Śródziemnomorskiej ; z. 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne ; z. 41
1987Warszawa – Kraków Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEPO121Śliwa Joachim (ed.)Munus amicitiae : studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-DyczekVaria / Uniwersytet Jagielloński ; 3321994KrakówUniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo
AEGN122Chłodnicki Marek,
Ciałowicz Krzysztof Marek,
Mączyńska Agnieszka
Tell el-Farkha. 1, Excavations 1998-20112012Poznań – KrakówPoznań Archaeological Museum ; Institute of Archaeology, Jagiellonian University
AEGN123Jucha Mariusz A.Tell el-Farkha II : the pottery of the Predynastic settlement (phases 2 to 5)2005Poznań – KrakówKsięgarnia Akademicka
AEGO124Polkowski Paweł LechKrajobraz i sztuka naskalna : w palimpseście egipskiej Oazy DachlaBiblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 162016PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
EEUN125Szmyt Marzena (ed.)Biały Potok : materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 192016PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEPBA126Silska PatrycjaWczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie : badania 1964-1968 Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 132012PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEPBA127Kowiańska-Piaszykowa MieczysławaCmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w WielkopolsceBiblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 122008PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AO128Chłodnicki Marek,
Polkowski Paweł Lech (eds.)
Gdy Sahara była zielona : polskie badania archeologiczne nad prahistorią Afryki Północnej : wystawa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu = When the Sahara was green : Polish archaeological research on the prehistory of North Africa : exhibition in the Poznań Archaeological Museum2019PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
ASDO129
Chłodnicki Marek
Archaeology of the Sudan : catalogue of the exhibition in the Poznań Archaeological Museum = Archeologia Sudanu : katalog wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu2015PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEPO130Stempin Agnieszka (ed.)Blask Christianitatis : Akademia Genius loci – zapis zgromadzonych materiałów : album wystawy pt. Blask Christianitatis2018PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AEGSA131Kabaciński Jacek, Usai DonatellaLate palaeolithic chert assemblages from the Upper Egyptian Nile ValleyAfrican Archaeological Records ; vol. 11999PoznańPoznan Prehistoric Society
ASDO132Chłodnicki Marek, Kobusiewicz Michał,
Kroeper Karla (eds.)
Kadero : the Lech Krzyżaniak excavations in the SudanStudies in African Archaelogy ; vol. 102010PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AEGN133Mączyńska Agnieszka, Chłodnicki Marek, Ciałowicz Krzysztof Marek (eds.)Tell el-Farcha : 20 lat polskich wykopalisk : wystawa = Tell el-Farkha : 20 years of Polish excavations : exhibition2019Poznań – KrakówMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
SEGO134Szmyt Marzena (ed.)Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii. [T. 1] = Everyday life in prehistoric Macedonia. [Vol. 1]2015PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
SEGO135Szmyt Marzena (ed.)Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii. [T. 2] = Everyday life in prehistoric Macedonia. [Vol. 2]2015PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEPEM136čka-Krenz HannaOn Ostrów Island, nearby which today’s Poznań is Located2012PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
SEGO137Stempin Agnieszka (ed.)Spacery z Arystotelesem : katalog wystawy pt. Śladami Arystotelesa : publikacja okolicznościowa wpisująca się w ogłoszony przez UNESCO Rok Arystotelesa, z okazji 2400. rocznicy jego urodzin, zapis cyklu prelekcji, które miały miejsce w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu 2017PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
ASA138
Krzyżaniak Lech, Kobusiewicz Michał (eds.)
Origin and early development of food-producing cultures in north-eastern AfricaStudies in African Archaelogy ; vol. 1 1984PoznańPolish Academy of Sciences : Poznań Archaeological Museum
ASDSA139Krzyżaniak LechSchyłek pradziejów w środkowym Sudanie Studies in African Archaelogy ; vol. 31992PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
ASA140Krzyżaniak Lech, Kobusiewicz Michał, Alexander John (eds.)Environmental change and human culture in the Nile Basin and Northern Africa until the second millennium b. c.Studies in African Archaelogy ; vol. 41993PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AO141Krzyżaniak Lech, Kroeper Karla, Kobusiewicz Michał (eds.)Interregional contacts in the later prehistory of Northeastern Africa Studies in African Archaelogy ; vol. 51994PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
ASDN142Chłodnicki MarekCeramika neolityczna w środkowym SudanieStudies in African Archaelogy ; vol. 62020PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
ASA143Krzyżaniak Lech, Kroeper Karla, Kobusiewicz Michał (eds.)Recent research into the stone age of Northeastern AfricaStudies in African Archaelogy ; vol. 72000PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AO144Krzyżaniak Lech, Kroeper Karla, Kobusiewicz Michał (eds.)Cultural markers in the later prehistory of Northeastern Africa and recent researchStudies in African Archaelogy ; vol. 82003PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AO145Kroeper Karla, Chłodnicki Marek,
Kobusiewicz Michał (eds.)
Archaeology of early Northeastern Africa : in memory of Lech KrzyżaniakStudies in African Archaelogy ; vol. 92006PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AO146Kabaciński Jacek, Chłodnicki Marek, Kobusiewicz Michał (eds.)Prehistory of northeastern Africa : new ideas and discoveriesStudies in African Archaelogy ; vol. 112012PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AEGN147Mączyńska Agnieszka Lower Egyptian communities and their interactions with Southern Levant in the 4th Millennium BCStudies in African Archaelogy ; vol. 122013PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AEGN148Mączyńska Agnieszka (ed.)The Nile Delta as a centre of cultural interactions between Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC Studies in African Archaelogy ; vol. 132014PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
ASA149Kabaciński Jacek, Chłodnicki Marek, Kobusiewicz Michał (eds.)Hunter-gatherers and early food producing societies in northeastern AfricaStudies in African Archaelogy ; vol. 142015PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AO150Kabaciński Jacek, Chłodnicki Marek, Kobusiewicz Michał, Winiarska-Kabacińska Małgorzata (eds.)Desert and the Nile : Prehistory of the Nile Basin and the Sahara : Papers in honour of Fred WendorfStudies in African Archaelogy ; vol. 152018PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
AEGN151Mączyńska AgnieszkaIn search of the origins of Lower Egyptian pottery : a new approach to old dataStudies in African Archaelogy ; vol. 162018PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEPO152Bujak AdamPolish Cathedrals2007KrakówBiały Kruk
CEPN153Bednarczyk Józef, Czebreszuk Janusz, Makarowicz Przemysław, Szmyt Marzena (eds.)Na pograniczu światów : studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin2008PoznańWydawnictwo Poznańskie
CEPN154Kośko Aleksander, Szmyt Marzena (eds.)Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. T. 1Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej ; Opatowice – Prokopiak’s Mount. Vol. 12006PoznańWydawnictwo Poznańskie
CEPN155Kośko Aleksander, Szmyt Marzena (eds.)Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. T. 2Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej ; Opatowice – Prokopiak’s Mount. Vol. 22007PoznańWydawnictwo Poznańskie
CEPN156Kośko Aleksander, Szmyt Marzena (eds.)Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. T. 3Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej ; Opatowice – Prokopiak’s Mount. Vol. 32007PoznańWydawnictwo Poznańskie
CEPN157Kośko Aleksander, Szmyt Marzena (eds.)Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. T. 5Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej ; Opatowice – Prokopiak’s Mount. Vol. 52015PoznańWydawnictwo Naukowe UAM
SEGO158Niebieszczański JakubLandscapes of prehistoric settlement in the Anthemous Valley (Central Macedonia, Greece) in the light of archaeological and palaeogeographical data Poznań Contributions to Aegean Archaeology / Faculty of Archaeology Adam Mickiewicz University in Poznań ; vol. 42021PoznańWydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
CEPO159Czebreszuk Janusz, Żurkiewicz Danuta (eds.)Skarby czasu : badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu2019PoznańWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
SEGO160Parnicki-Pudełko StefanArchitektura starożytnej Grecji 1985WarszawaWydawnictwo Arkady
SEIBA161Dal Corso MartaEnvironmental history and development of the human landscape in a northeastern Italian lowland during the Bronze Age : a multidisciplinary case-studyHuman Development in Landscapes ; 12
Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie ; Bd. 312
2018BonnVerlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
EERON162Spataro MichelaStarčevo ceramic technology : the first potters of the Middle Danube BasinUniversitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie ; Bd. 341
Neolithikum und Chalkolithikum in Südosteuropa ; 4
2019BonnVerlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
SEO163Piszczek ZdzisławMała encyklopedia kultury antycznej : A-Z1973WarszawaPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
EEBGIA164Cončeva MaraSztuka ziemi trackiej1979WarszawaPaństwowy Instytut Wydawniczy
SEGBA165Press LudwikaKultura Wysp Cykladzkich w epoce brązuRodowody Cywilizacji1986WarszawaPaństwowy Instytut Wydawniczy
SEGO166Thomson GeorgeEgea PrehistorycznaStudies in Ancient Greek Society1958WarszawaPaństwowy Instytut Wydawniczy
SEGO167Majewski KazimierzKreta Hellada Cyklady. U kolebki cywilizacji europejskiej1963WarszawaPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
EEBGO168Vaklinov StančoKultura starobułgarska (VI-XI w.) 1984WarszawaPaństowy Instytut Wydawniczy
SEGO169Majewski Kazimierz (ed.)Kultura materialna starożytnej Grecji. Zarys. Tom 31978Wrocław – Warszawa – Kraków – GdańskWydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
SEGIA170Świderkówna AnnaHellenika wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta1978WarszawaPaństwowy Instytut Wydawniczy
SE0171Kolendo Jerzy, Wipszycka Ewa, Zabłocka Julia (eds.)Vademecum historyka starożytności Grecji i Rzymu. Tom 21986WarszawaPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEPBA172Kaczmarek MaciejEpoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennychPrace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 282012PoznańWydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
CEIA173Michałowski Andrzej, Schuster Jan (eds.)Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen : Aussagemöglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung archäologischer Funde des eisenzeitlichen Mittel- und Nordeuropas : Akten des Internationalen Colloquiums anlässlich des 100. Jahrestages des Erscheinens des Fundkataloges von Erich Blume im Jahr 1915, Puszczykowo 2015, 6.-9. Mai
Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte ; Bd. 23
2018BonnRudolf Habelt
CEPIA174Wojciech Kaczor, Michałowski Andrzej, Teska Milena, Żółkiewski Marek (eds.) Grabkowo, gm. Kowal, stanowiska 7 i 8 : źródła archeologiczne do studiów nad okresem przedrzymskim na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej Archeologiczne Badania Ratownicze Fundacji UAM2017PoznańWydawnictwo Nauka i Inowacje
EEO175Kośko Aleksander, Szmyt Marzena (eds.)Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu)Archeologia Bimaris. Dyskusje t. 32004PoznańWydawnictwo Poznańskie
CEPN176Czebreszuk Janusz, Kozłowska-Skoczka DorotaSztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim2008Szczecin – PoznańMuzeum Narodowe w Szczecinie ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
MSCO177Bednarczuk Arkadiusz, Bugaj Ewa, Rządek Wiesław (eds.)Eurazja i antyk2007PoznańInstytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
NETRIA178Wujewski TomaszAnatolian sepulchral stelae in Roman timesUniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Seria Historii Sztuki, nr 21991PoznańWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
CEN179Jankowska Dobrochna (ed.)Die Trichterbecherkultur : neue Forschungen und Hypothesen : Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo 20-24 September 1988. T. 1 1990PoznańInstytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
CEN180Jankowska Dobrochna (ed.)Die Trichterbecherkultur : neue Forschungen und Hypothesen : Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo 20-24 September 1988. T. 21991PoznańInstytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
CEIA181Łuczkiewicz Piotr (ed.)Landschaft und Siedlungen : archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit- und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa2020LublinWydawnictwo UMCS
MSCO182Bartkowiak Łukasz (ed.)Flora i Fauna w świecie starożytnym2014PoznańWydawnictwo Contact
SEO183Wujewski TomaszŻycie starożytnych posągów2017PoznańWydawnictwo Poznańskie
SEGO184Wujewski TomaszSymbolika architektury greckiejUniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Seria Historii Sztuki, nr 241995PoznańWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
MSCO185Bugaj Ewa, Kowalski Andrzej P. (eds.)Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności2010PoznańWydawnictwo Poznańskie
EEUO186Papuci-Władyka Ewdoksia (ed.)Pontika 2006 : recent research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies : proceedings of the International Conference, Kraków 18 th March, 2006 Studies in Ancient Art and Civilization ; 112008KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
SEGIA187Ruxer Mieczysława Sabina, Kubczak JerzyNaszyjnik grecki w okresach hellenistycznym i rzymskim1972Warszawa – PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEIA188Bohr Marcin, Teska MilenaExtra limites2017Poznań – WrocławWydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
SEGO189Sacks DavidEncyklopedia świata starożytnych Greków2001WarszawaKsiążka i Wiedza
CEN190Czebreszuk Janusz, Müller Johannes (eds.)Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v.Chr.Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa ; Bd. 12001Poznań – BambergUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Otto-Freidrich-Universität
CEBA191Jaeger MateuszBronze Age Fortifield Settlements in Central EuropeStudien zur Archäologie in Ostmitteleuropa ; Bd. 172016Poznań – BonnWydawnictwo Nauka i Inowacje, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
SEGO192Andreou Stelios, Czebreszuk Janusz, Pappa Maria (eds.)The Anthemous Valley archaeological project : a preliminary reportPoznań Contributions to Aegean Archaeology ; vol. 22016PoznańWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
CEBA193Czebreszuk Janusz, Kadrow Sławomir, Müller Johannes (eds.)Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BCStudien zur Archäologie in Ostmitteleuropa ; Bd. 52008Poznań – BonnWydawnictwo Poznańskie, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
CEBA194Jaeger Mateusz, Czebreszuk Janusz, Fischl Klára P. (eds.)Enclosed space – open society : contact and exchange in the context of bronze age fortified settlements in Central EuropeStudien zur Archäologie in Ostmitteleuropa ; Bd. 92012Poznań – BonnWydawnictwo Poznańskie, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
CEPO195Kuśnierz Jerzy (ed.)Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Warężanka = Arheologìâ basejnu pol’s’ko-ukraïns’koï rìki Varenžanki2011Zamość – LwówMuzeum Zamojskie (Zamość),
Akademìâ nauk Ukraïni. Naukovo-doslìdnij ìnnovacìjnij centr „Râtìvna arheologìčna služba”
SEO196Matuszewski Rafał (ed.)Being alone in antiquity : Greco-Roman ideas and experiences of misanthropy, isolation and solitude 2022Berlin – BostonDe Gruyter
MSCO197Borowicz Sebastian, Hobot-Marcinek Joanna, Przybylska Renata Anty-Beatrycze : studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy Seria Figurae ; [t.1]2016KrakówWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
MSCO198Borowicz Sebastian, Hobot-Marcinek Joanna, Przybylska Renata Stara rebeliantka : studia nad semantyką obrazu2010KrakówWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
SEGO199Borowicz SebastianReliefy rozmazane : rzeczy i obrazy w kulturze dawnej GrecjiSeria Figurae 2020KrakówWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
MSCO200Włodarczyk Anna, Borowicz Sebastian, Wawer Karolina WawerMiędzyliteratura jako przestrzeń dialogu : studia dedykowane pamięci Profesor Anny Pilch Narracje w Edukacji2022KrakówWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
MSCPLMP201Pilecki WitoldWitold’s report from Auschwitz2017ZąbkiWydawnictwo Apostolicum
MSCO202Hobot-Marcinek JoannaStara baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości2012KrakówWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
SEEM203Kalopisē-Bertē Sophia (ed.)Didaktikē Syllogē Byzantinēs kai Metabyzantinēs keramikēs2003AthēnaPanepistēmio Athēnōn – Tmēma Istorias kai Archaiologias
SEIA204Kokkorou-Alevras G. , Kopanias K. Methodoi prosengisēs kai ereunas tēs archaias Hellēnikēs kai Rōmaïkēs glyptikēs : praktika Diethnous Ēmeridas sto plaisio tou Metaptychiakou Programmatos Spoudōn tou Tmēmatos Istorias kai Archaiologias tou Panepistēmiou Athēnōn : Athēna, 1ē Apriliou 2004 = Methods of approach and research in ancient Greek and Roman sculpture : proceedings of an International Conference organized by the programm of Postgraduate Studies of the Department of History and Archaeology of the University of Athens : Athens, 1st of April 20042007AthēnaPanepistēmio Athēnōn, Philosophikē Scholē, Tmēma Historias kai Archaiologias
SEGO205Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία,
Kalopisē-Bertē,Sophia,
Panagiōtídī-Kesísoglou María
Η αρχαία Αλάσαρνα της Κω : : όψεις της ιστορικής διαδρομής ενός αρχαίου δήμου από την προϊστορική έως και την πρώιμη βυζαντινή περίοδο : πρακτικά Διημερίδας „Αρχαία Αλάσαρνα της Κω”, Κως, 21-22 Οκτωβρίου 2017 = Ancient Halasarna on the island of Cos : aspects of the historical course of an ancient deme from the Prehistorical period to Early Byzantium proceedings of the two-day Conference „Ancient Halasarna of Cos”, Cos, 21-22 october 20172020
Kōs
Pneumatikós ómilos Kṓōn „O Filī́tas” : Panepistī́mio Athīnṓn
SEGBA206Georgiadis Mercourios , Καραλή Λίλιαν Finds of the Prehistoric period; Τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα Αλάσαρνα ; 52020AthēnaEthnikon kai Kapodistriakon panepistēmion Athēnōn
SEGIA207 Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία (ed.)Glyptikē – lithotechnia – epigraphes: apo to iero tu Apollōna Pythaiu/Pythaeōs kai tu prōimo byzantino oikismo stēn AlasarnaΑλάσαρνα ; 62017AthēnaEthnikon kai Kapodistriakon panepistēmion Athēnōn
SEGIA208 Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία (ed.)Κοροπλαστική, νομίσματα, μεταλλικά ευρήματαΑλάσαρνα ; 72021AthēnaEthnikon kai Kapodistriakon panepistēmion Athēnōn
SEGIA209Grigoropoulos Dimitris Pottery of the Roman imperial period : chronology, fine ware imports, local and other table waresΑλάσαρνα ; 9/12021AthēnaEthnikon kai Kapodistriakon panepistēmion Athēnōn
SEGIA210 Neeft KeesThe Corinthian pottery from Argilos: Mission archéologique gréco-canadienne d’ArgilosArgilos, vol. 1 ; Publication of the Canadian Institute in Greece, no. 112020AthensThe Canadian Institute in Greece
SEGIA211Akamatēs NikolaosThe Attic red-figured pottery from ArgilosArgilos, vol. 2 ; Publication of the Canadian Institute in Greece, no. 122020AthensThe Canadian Institute in Greece
SEGIA212Bonias Zisis, Perreault Jacques Y. (eds.)Argilos, 25 années de recherches. Organisation de la ville et de la campagne dans les colonies du Nord de l’Égée, VIIIe – IIIe siècles av. n.è. Actes du colloque de Thessalonique, 25-27 mai 2017Argilos, vol. 3 ; Publication of the Canadian Institute in Greece, no. 132021AthensThe Canadian Institute in Greece
FASaIiGDEO213Sporn Katja (ed.)Das Deutsche Archäologische Institut Athen. Architektur und Geschichte2018AthensDeutsches Archäologische Institut Athen
SEGIA214Fournier Julien, Hamon Patrice, Trippé NatachaThasos: Ten Centuries Inscribed in Marble
A Brief History on the Basis of Inscriptions
Épitomé, 12020AthensÉcole française d’Athènes
SEGIA215Fournier Julien, Hamon Patrice, Trippé NatachaΘάσος: δέκα αιώνες χαραγμένοι στο μάρμαρο
Μια σύντομη ιστορία μέσα από τις επιγραφές
Épitomé, 12020AthensÉcole française d’Athènes
SEGIA216Fournier Julien, Hamon Patrice, Trippé NatachaThasos: dix siècles gravés dans le marbre
Une brève histoire au fil des inscriptions
Épitomé, 12020AthensÉcole française d’Athènes
SEGIA217Johannessen Lene Os Constituting Artemis
The social and cultural significance of votive offerings in the cults of Artemis at Brauron, Ephesos and Sparta
Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 102021AthensNorwegian Institute at Athens
SEGIA218Dillon Sheila, Prusac-Lindhagen Marina, Lundgren Astri Karine (eds.)The Portrait Face
Understanding Realism and Verism in Greek and Roman Portraiture
Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 112021AthensNorwegian Institute at Athens
SEGIA219Faraone Christopher A., Polinskaya Irene (ed.)Curses in Context III
Greek Curse Tablets of the Classical and Hellenistic Periods
Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 122021AthensNorwegian Institute at Athens
SEGO220Choremi-Spetsieri Alkistis, Zarkadas Angelos (eds.)The Paul and Alexandra Canellopoulos Museum. Ancient Art.2006AthensPaul & Alexandra Canellopoulos Foundation
SEGM221Chatzidakis Nano, Scampavias Constantine (eds.)The Paul and Alexandra Canellopoulos Museum. Byzantine and Post-Byzantine Art2007AthensPaul & Alexandra Canellopoulos Foundation
SEGBA222Soles Jeffrey S.Mochlos IVA. Period III. The House of the Metal Merchant and Other Buildings in the Neopalatial Town, vol. 1Prehistory Monographs, 682022PhiladelphiaINSTAP Academic Press
SEGBA223Soles Jeffrey S.Mochlos IVA. Period III. The House of the Metal Merchant and Other Buildings in the Neopalatial Town, vol. 2Prehistory Monographs, 682022PhiladelphiaINSTAP Academic Press
CEO224Kłoczowski Jerzy, Łaszkiewicz Hubert (eds.)East-Central Europe in European history : themes and debates2009LublinInstytut Europy Środkowo – Wschodniej
CEO225Beauvois Daniel [et al.] (eds.)Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 2000LublinInstytut Europy Środkowo – Wschodniej
CEPLMP226Garlicki AndrzejDrugiej Rzeczypospolitej początkiA To Polska Właśnie1998WarszawaWydawnictwo Dolnośląskie
MSCPLMP227Kuriata CzesławZorze Archangielskie2001SzczecinAlbatros
MSCPO228Bujak AdamNekropolie królów i książąt polskich1988WarszawaSport i Turystyka
MSCPMH229Fejkiel JanPolska grafika lat dziewięćdziesiątych = Polish printmaking of the nineties1996Bielsko-BiałaWydawnictwo Buffi
MSCPO230Jackowski AleksanderO rzeźbach i rzeźbiarzach = Folk sculpture in Poland = Volksbildhauerei in Polen1998WarszawaKrupski i S-ka
CEPLMP231Suleja WłodzimierzKosynierzy i strzelcy : rzecz o irredencie1997WrocławWydawnictwo Dolnośląskie
MSCPLMP232Głowiński MichałCzarne sezonyBiblioteka „Kwartalnika Artystycznego”1999WarszawaOpen
CEPLMP233
Przewoźnik Andrzej
Generał „Nil” = General „Nil”1999WarszawaŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Oficyna Wydawnicza „Rytm”
MSCPMH234Czapliński PrzemysławLiteratura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji2002KrakówWydawnictwo Literackie
CEPO235Bubczyk RobertA history of Poland in outline Language, Culture and Society : a library of textbooks for Foreign Students2002LublinMaria Curie-Skłodowska University Press
CEPO236Kłoczowski Jerzy, Kras Paweł, Łaszkiewicz Hubert Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodnie1999LublinInstytut Europy Środkowo-Wschodniej
CEPO237Hensel WitoldPolska starożytna1973Wrocław – Warszawa – Kraków – GdańskZakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
MSCPO238Lorentz StanisławPrzewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce 1982WarszawaWydawnictwo Interpress
MSCPO239Raszewski ZbigniewKrótka historia teatru polskiego1977WarszawaPaństwowy Instytut Wydawniczy
MSCPMH240Świerszcz JarosławTadeusz Brzozowski. Malarstwo/rysunek1992KrakówBiuro Wystaw Artystycznych
MSCPMH241Dydo KrzysztofMistrzowie polskiej sztuki plakatu = Masters of polish poster art.1995Bielsko-BiałaWydawnictwo Buffi
MSCPMH242Wojciechowski AleksanderContemporary Polish painting : trends, goals, works1977WarszawaInterpress Publishers
MSCPMH243Nyczek TadeuszZdzisław Beksiński1989WarszawaArkady
MSCO244Bastek Grażyna, Janczarski GrzegorzSerenissima : światło Wenecji : dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich1999WarszawaMuzeum Narodowe
EEUO245Podhorodecki LeszekZarys dziajów Ukrainy1976WarszawaKsiążka i Wiedza
SELMP246Jelavich BarbaraHistoria Bałkanów. Tom pierwszy wiek XVIII i XIX2005KrakówWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
MSCPMH2472010 Rok Chopinowski. Światowe obchody = 2010 The Year of Chopin. World Celebration2010WarszawaMinisterstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
CEPMH248Gluza Zbigniew1989. The Final Curtain : Poland, Hungary, GDR, Czechoslovakia, Bulgaria, Romania 2009WarszawaOśrodek Karta : Dom Spotkań z Historią
MSCPMH249Romanowska-Zadrożna Maria, Zadrożny Tadeusz (eds.)Straty wojenne – malarstwo obce : obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 bez Ziem Zachodnich i Północnych. T. 1 = Wartime losses – foreign painting : oil paintings, pastels, watercolors lost between 1939 – 1945 within the post-1945 borders of Poland excluding the western and northern territories. Vol. 12000PoznańBogucki Wydawnictwo Naukowe
CEPO250Lileyko JerzyRegalia polskie1987WarszawaKrajowa Agencja Wydawnicza
MSCPLMP251Drozdowski Marian MarekIgnacy Jan Paderewski : a political biography1981KrakówInterpress Publishers
MSCPO252Wielecki HenrykSilver eagle, golden eagle : Polish-American military traditions since 17761999WarszawaCommandor Publishing/Advertising Agency : Muzeum Wojska Polskiego
MSCPO253Norwid Cyprian Kamil, Choulikarakis Dimitris (transl.)ΤΟ ΠΙΑΝΟ ΤΟΥ ΣΟΠΕΝ = Fortepian Szopena2010AtenyΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟ
MSCPO254Pigoń StanisławZawsze o Nim : studia i odczyty o MickiewiczuZrozumieć Mickiewicza1998WarszawaOficyna Wydawnicza Rytm
MSCPO255Miłosz CzesławThe history of Polish literature1983Berkeley – Los Angeles – LondonUniversity of California Press
MSCPO256Bukalska Patrycja, Aronson StanisławYears of Turmoil : from early years in Łódź through the ghetto, the underground and the Warsaw Uprising to Israel’s wars a life2010KrakówSpołeczny Instytut Wydawniczy Znak
MSCPO257Załuski Iwo, Załuski PamelaChopin’s Poland1996LondonChester Springs : Peter Owen Publishers
CEPMH258Ajnenkiel Andrzej (ed.)Wojna domowa czy nowa okupacja? : Polska po roku 1944 = Civil war or new occupation : Poland after 1944 2001WarszawaŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ; Oficyna Wydawnicza Rytm
MSCGO259Chadzinikolau NikosPoławiacze gąbek : antologia greckich opowiadań morskichŚwiatowa Proza Morska1981GdańskWydawnictwo Morskie
SEIA260Kumaniecki KazimierzHistoria kultury starożytnej Grecji i Rzymu1969WarszawaPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
SEIA261Nowicka MariaZ dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego1988WarszawaPaństwowy Instytut Wydawniczy
SEGMH262Martis Nicolaos K.The Falsification of Macedonian History1984AthensIKAROS Publishing
SEGMH263Papanikolaou MiltiadisThe Wall-paintings in the House of the Hellenic Parliament2007AthensHellenic Parliament Foundation for Parliamentarism and Democracy
SEGN264Doumas ChrēstosCycladic art : ancient sculpture and pottery from the N. P. Goulandris collection 1983London published for the Trustees of the British Museum by British Museum Publications
SEGIA265Karamanōlē-Siganidu Mairē, Lilimpakē-Akamatē MariaPella: capital of Macedonians1996AthensMinistry of Culture, Archaeological receipts fund
MSCGO266Dimaki Alkistis, Spyrou AndrewThe Palace at 4 a.m2020AthensNEON
MSCGMH267Kyriakopoulos YorgosThe Archaeology of Yesterday. Ruined houses and farmsteads in the Aegean2021AthensPotamós
SEGMH268Portosalte Aris (interviews)Dialogues on the Acropolis : scholars and experts talk on history, restoration and the Acropolis Museum2010AthensSkai Biblio
SEGO269Brouskari Maria S.The Acropolis Museum. A descriptive catalogue1974AthensCommercial Bank og Greece
SEGO270Hatzi Georgia E.The Archaeological Museum of Olympia2008AthensOlkos ; Eurobank EFG
SEGO271Drougou Stella, Saatsoglou-Paliadeli ChryssoulaVergina. The Land and it’s History2006AthensMilitios ; Ephesus
SEGM272Mpormpudakēs ManolēsΕικόνες Της Κρητικής Τέχνης
Από τον Χάνδακα ώς την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη
1993HerakleionBikelaia Bibliothēkē-Panepistēmiakes Ekd. Krētēs
MSCGO273Καρατζαφέρης ΓεώργιοςΟι Άγιοι Της Πίστεώς Μας2002AthensΕΛΕΠΟΛΙΣ
SEGM274Mutsopulos Nikolaos K. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2003Thessalonikē Paideia
SEGBA275Palmer Leonard RobertMycenaeans and Minoans : aegean prehistory in the Light of the Linear B Tablets1961LondonFaber and Faber
SEGO276Cadogan Gerald, Hatzaki Eleni, Vasilákīs Antōnīs S. (eds.)Knossos : palace, city, state : proceedings of the Conference in Herakleion organised by the British School at Athens and the 23rd Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities of Herakleion, in November 2000, for the Centenary of Sir Arthur Evans’s Excavations at KnossosBritish School at Athens Studies ; 122004LondonThe Managing Committee, the British School at Athens
SEGIA277Seltman CharlesGreek Coins. A History of Metallic Currency and Coinage down to the Fall of the Hellenistic Kingdoms1977LondonSpink & Son Ltd
SEGIA278Price Martin, Waggoner NancyArchaic Greek coinage The Asyut Hoard1975LondonV. C. Vecchi and Sons
CEPM279 Lech Kalinowski [et al. Eds.)Średniowieczne witraże Kościoła Mariackiego w Krakowie : historia i konserwacja = The medieval stained-glass windows of St Mary’s Church in Cracow : history and restorationStudia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ; t. 71997KrakówAkademia Sztuk Pięknych
WEFRIA280Rolley Claude (ed.)Techniques antiques du bronze: faire un vase ; faire un casque ; faire une fibulePublication du Centre de Recherches sur les Techniques Gréco-Romaines ; 121988DijonCentre de Recherches sur les Techniques Gréco-Romaines
AAM281Pollard A. M. (ed.)New developments in archaeological science : a joint symposium of the Royal Society and the British Academy February 1991Proceedings of the British Academy 771992OxfordOxford Univ. Pr
AAM282Kassianidou Vasiliki, Dikomitou-Eliadou Maria (eds.)The NARNIA Project : Integrating Approaches to ancient material studies2014NicosiaPublished by the NARNIA Project and the Archaeological Research Unit, University of Cyprus
SEGBA283Schliemann HeinrichMycenae : a narrative of researches and discoveries at Mycenae and Tiryns1976New YorkArno Press
NETRBA284Schliemann HeinrichTroy and its remains : a narrative of researches and discoveries made on the site of Ilium and in the Trojan plain1976New YorkArno Press
SEGBA285Schliemann HeinrichTiryns : the prehistoric palace of the Kind Tiryns1977New YorkArno Press
AAM286Henderson Julian (ed.)Scientific analysis in archaeology and its interpretationOxford University Committee for Archaeology monograph : 19 ; UCLA Institute of Archaeology, Archaeological Research Tools, 51989OxfordOxbow Books
AAM287Allen Ralph O. (ed.)Archaeological Chemistry IVAdvances in Cemistry Series 2201989WashingtonAmerican Chemical Society
SEGO288Head Barclay V.Historia Humorum. A manual of Greek Numismatics.1977LondonSpink & Son Ltd
NEIRO289Stöllner Thomas, Slotta Rainer, Vatandoust Abdolrasool (eds.)Persiens antike Pracht. Bergbau, Handwerk, Archäologie ; Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 28. November 2004 bis 29. Mai 2005. Band 12004Bochum Dt. Bergbau-Museum
NEIRO290Stöllner Thomas, Slotta Rainer, Vatandoust Abdolrasool (eds.)Persiens antike Pracht. Bergbau, Handwerk, Archäologie ; Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 28. November 2004 bis 29. Mai 2005. Band 22005Bochum Dt. Bergbau-Museum
SEGBA291Pullen Daniel J. The Early Bronze Age village on Tsoungiza HillNemea Valley archaeological project ; 12011Princeton, N.JAmerican School of Classical Studies at Athens
SEGO292Avramea Anna … et al.Thrace / General Secretariat of the Region of East Macedonia-Thrace1994Athens Idea Advertising-Marketing SA
SEGBA293Cummer Willson W., Schofield Elizabeth Ayia Irini House A Keos: results of excavations conducted by the University of Cincinnati under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens ; v. 31984Mainz am Rhein Philipp von Zabern
SEGBA294Overbeck John C. Ayia Irini Period VIIKeos: results of excavations conducted by the University of Cincinnati under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens ; v. 71989Mainz am Rhein Philipp von Zabern
SEGBA295Petruso Karl M. Ayia Irini The Balance WeightsKeos: results of excavations conducted by the University of Cincinnati under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens ; v. 81992Mainz am Rhein Philipp von Zabern
SEGBA296Wilson David E. Ayia Irini Periods I-III the Neolithics and Early Bronze Age settlementsKeos: results of excavations conducted by the University of Cincinnati under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens ; v. 91999Mainz am Rhein Philipp von Zabern
SEGBA297Schofield Elizabeth Ayia Irini The Western SectorKeos: results of excavations conducted by the University of Cincinnati under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens ; v. 102011Mainz am Rhein Philipp von Zabern
BIIEBA298O’Brien WilliamDerrycarhoon. A later Bronze Age copper mine in south-west IrelandBAR International Series ; 30692022OxfordBAR Publishing
BIIEBA299O’Brien WilliamMount Gabriel. Bronze Age Minning in Ireland1994BelfastGalway University Press
SECYO300Ιωαννίδης Γεώργιος Κ.,
LinkΧατζηστύλλης Στέλιος Α. (ed.)
Πρακτικά του τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία 16-20 Απριλίου 1996) =. Third International Congress of Cypriot Studies 16-20 April 19962000NicosiaΕταιρεία Κυπριακών Σπουδών
SEGBA301Κουκούλη-Χρυσανθάκη ΧαιδώΠροϊστορική Θάσος : τα νεκροταφεία του οικισμού Καστρί. vol. 11992AthensTameiu Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn
SEGBA302Κουκούλη-Χρυσανθάκη ΧαιδώΠροϊστορική Θάσος : τα νεκροταφεία του οικισμού Καστρί. vol. 31992AthensTameiu Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn
SEGO303Valamoti Soultana-Maria, Fyntikoglou Vasileios, Symponis KonstantinosFood Crops in Ancient Greek Cuisine an archaeobotanical and textual study2022ThessalonikēUniversity Studio Press
SEGIA304Παπακωνσταντίνου Μαρία ΦωτεινήΔαφνούς, το Ασκληπιείο :. ex umbra in solem, απ’τη σκιά στο φως2022LamiaΜορφωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας „Ο Δαφνούς”
MSCGO305ΟΜΗΡΟΣΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Α’ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ2005DEAGOSTINI HELLAS
MSCGO306ΟΜΗΡΟΣΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΜΟΣ B’ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ2005DEAGOSTINI HELLAS
MSCO307Kardaras Georgios (ed.)100 years of Greek-Polish relations. A historical and cultural path2019AthensThe National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research
SEGO308Kokkorou-Alevras G., Kalopissi-Verti S., Panayotidi-Kesisoglou M.Kardamaina – Ancient Halasarna on the Island of Kos. A Guide. The Sanctuary of Apollo and the Early Christian Settlement at Kardamaina (Ancient halasarna) on the Island of Kos2006AthensCultural society of Koans Philetas
SEIA309Wipszycka EwaJak ukształtowała się postać Kościoła hierarchicznego w czasach późnej starożytnościPraelectiones Ressovienses Memoriae Leslai Morawiecki Dicatae ; wykł. 12014RzeszówInstytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
MSCESO310Bozo Dominque [et al.]Picasso from the Musée Picasso, Paris : Walker Art Center, Minneapolis, 10 february through 30 march 19801980New YorkWalker Art Center, cop.
WEESM311 Murphy James CavanahLas antigüedades árabes de España : la Alhambra 1987GranadaTurpiana, S. A
MSCO312Bardeschi Marco Dezzi Frank Lloyd Wright1972London – New York – Sydney – TorontoHamlyn
MSCGO313Sophocles ; Golder Herbert, Pevaer Richard (transl.)AIAS1999New York – OxfordOxford Univ. Pr
SEGLMP314
Velentzas Konstantinos
Η μάχη του Πέτα : θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής ενοποίησης Battle of Peta : a cornerstone of the European unification
Bataille de Peta : un jalon clé de l’unification européenne
Schlacht von Peta : ein Eckpfeiler der europäischen Vereinigung
Battaglia di Peta : una pietra miliare dell’unificazione europea
Bitwa pod Petą : kamień węgielny zjednoczenia Europy
2022AthensEtaireía gia ton Ellīnismó kai Filellīnismó
SEGIA315Κοκκορού-Αλευρά ΓεωργίαΟι επιγραφές Αλάσαρνα 12004AthensHoros
SEGO316Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία, Πουπάκη Ειρήνη Α., Ευσταθόπουλος ΑλέξηςΑρχαία ελληνικά λατομεία : οργάνωση χώρου και εργασίας, τεχνικές λατόμησης και λάξευσης, τρόποι μεταφοράς, κόστος, διασπορά και χρήση λίθων 2010AthensPolitistiko Idryma Omilu Peiraiōs
SEGIA317Vidal-Naquet Pierre,
Austin Michel Mervyn
Économies et sociétés en Grèce ancienne : périodes archaïque et classique Collection U 2. Série Histoire ancienne 1972Paris A. Colin
MSCGO318PlatoPlatonis opera / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet ; Tomus 1Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1967OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO319PlatoPlatonis opera / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet ; Tomus 2Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1967OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO320PlatoPlatonis opera / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet ; Tomus 3Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1968OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO321PlatoPlatonis opera / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet ; Tomus 4Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1968OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO322AristotelisAristotelis De caelo. Libri quattuor / recognovit brevique adnotatione critica instruxit D. J. Allan Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1961OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO323HomeriHomeri opera / recognoverunt brevique adnotatione critica instruxervnt David B. Monro, Thomas W. Allen; Tomus 1Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1959OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO324HomeriHomeri opera / recognoverunt brevique adnotatione critica instruxervnt David B. Monro, Thomas W. Allen; Tomus 2Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1966OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO325HomeriHomeri opera / recognovit brevique adnotatione critica instruxit, Thomas W. Allen; Tomus 5Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1961OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO326ThucydidisThucydidis Historiae / recognovit brevique adnotatione critica instruxit, Henricus Stuart Jones ; Tomus 1Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1966OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO327EuripidisEuripidis Fabulae / recognovit brevique adnotatione critica instruxit, Gilbertus Murray ; Tomus 1Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1963OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO328EuripidisEuripidis Fabulae / recognovit brevique adnotatione critica instruxit, Gilbertus Murray ; Tomus 2Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1966OxfordTypographeo Clarendoniano
MSCGO329SophoclisSophoclis Fabulae/ recognovit brevique adnotatione instruxit A. C. PearsonScriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis1967OxfordTypographeo Clarendoniano
SEGM330Πούλου ΝαταλίαΔίκτυα και επικοινωνία στο Βυζάντιο = Networks and communication in Byzantium2022ThessalonikēΕυρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
SEGO331Simosi Aggeliki G.Arethousa. The archaeological Museum of Chalkis2022AthensLamda Development
SEGO332Κοκκορού-Αλευρά ΓεωργίαΗ τέχνη της αρχαίας Ελλάδας :. σύντομη ιστορία (1050-50 π.Χ)2019AthensΚαρδαμίτσα
SEGO333 Κοπανιάς Κώστας, Δουλφής Γιώργος Τέχνης εμπειρία :. νέα αρχαιολογικά ευρήματα και πορίσματα : τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά 2020AthensΙνστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα
SEGO334Stefani Evangelia, Galinki Styliana, Koukouvou Angeliki, Tsangaraki Evangelia (eds.)Archaeological Museum of Thessaloniki 2006-2019 10+ years2020ThessalonikēZITI Publications
SEGIA335Tsangaraki EvangeliaΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΧΑΛΚΑ : ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ / Macedonian Bronzes : Jewellery at the dawn of historical times2022ThessalonikēArchaeological Museum of Thessaloniki
MSCGO336Koukouvou Angeliki, Ziogana Meropi60 years Moments Archaeological Museum of Thessaloniki2022Milano – Roma – ThessalonikēArchaeological Museum of Thessaloniki
SEIO337Doria Federica, Giuliani Stefano, Grassi Elisabetta, Puddu Manuela, Pulcini Maria Letizia (eds.)Σαρδηνία μεγαλιθικό νησί : από τα μενχίρ στα νουράγκι : ιστορίες από λίθο στην καρδιά της Μεσογείου2022ThessalonikēSkira ; <> cigno GG edizion
SEGO338Pappa Maria, Fotiadis Pericles (eds.)ΘΕΡΜΗ ἡ ἐν τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ οἰκημένη: ΙΣΤΟΡΙΚΑ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ2023ThessalonikēZITI Publications
SEGM339 Τούρτα Αναστασία, Αλμπάνη Τζένη Εγκαρδίως : Αφιέρωμα στον Νίκο Ζία / Επιστημονική επιμέλεια Αναστασία Τούρτα, Τζένη Αλμπάνη.2021ThessalonikēΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
SEGO340Koukouvou Angeliki, Papadopoulou Evanthia (eds.)Για μια φλόγα που καίει. Αρχαιότητες και Μνήμη, Θεσσαλονίκη-Μακεδονία = For a flame that burns on. Anitguities and Memory, Thessaloniki-Macedonia2021ThessalonikēArchaeological Museum of Thessaloniki
SEGO341
Σκαρτσή Στεφανία Σ. (ed.)
Αγωγός ιστορίας και μνήμης : ευρήματα από τις ανασκαφές του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα = A pipeline traversing Greek history : archaeological finds from the excavations for the Trans Adriatic pipeline in Nothern Greece 2021AthensΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
SEGBA342Kleitsas Christos N. Η πρώιμη Δωδώνη (1500-800 π.Χ.) : Τα χάλκινα τέχνεργα = The early Dodona (1500-800 B.C.) : the bronze artefacts2021IoanninaEphorate of Antiguities of Ioannina Municipaly of Dodoni
SEGO343Papadopoulou Zozi et al.Κυκλαδικά στιγμιότυπα στη Νάξο : από τα μνημεία και τους ανθρώπους τους = Instantanés cycladique à Naxos: des hommes et des monuments.2021AthensEphorate of Antiquities of Cyclades
SEGO344Papadopoulou Zozi et al.Κυκλαδικα στιγμιοτυπα στη θηρα : απο τα μνημεια και τους ανθρώπους τους = Instantanés cycladiques à Théra : des hommes et des monuments2021AthensEphorate of Antiquities of Cyclades
SEGO345Papadopoulou Zozi et al.Κυκλαδικα στιγμιοτυπα στη Δηλο : απο τα μνημεια και τους ανθρώπους τους = Instantanés cycladiques à Délos : des hommes et des monuments à Delos2021AthensEphorate of Antiquities of Cyclades
MSCGO346
Αθανασούλης Δημήτρης (ed.)
Vanity : ιστορίες κοσμημάτων από τις Κυκλάδες : περιοδική έκθεση : Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, 08.2016-11.2017 = jewellery stories from the Cyclades : temporary exhibition : Archaeological Museum of Mykonos ,08.2016-11.2017 2017AthensEphorate of Antiquities of Cyclades
AAM347Kotsou Eleni (ed.)Επιστημονικά άρθρα για Η Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Καιρό Πολέμου Στρατιωτικό Εγχειρίδιο2021AthensMinistry of Antiquities
SEGO348 Μαρκαντωνάτος Ανδρέας, Πλατυπόδης Λαμπρινός (eds.)Αριστοφάνους Αχαρνής: Το έργο, ο τόπος, οι άνθρωποι2021AthensΕπισκήνιον
MSCGO349Misdrachi-Capon Rachel (ed.)ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ1985AthensMinistry of Culture, Athens
MSCGO350ΚΑΛΛΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε. (ed.)ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TOY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ; ΤΟΜΟΣ Α’ 2006AthensΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
SEO351Buchwald Wolfgang, Hohlweg Armin, Prinz Otto Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters1963München Heimeran
SEGO352Capelle Carl (ed.)Vollständiges Wörterbuch über die Gedichte des Homeros und der Homeriden1968DarmstadtWiss. Buchges.
MSCGO353Theognis. Post Ernestum Diehl. Ed. Douglas YoungPS.-Pythagoras, PS.-Phocylides Chares, Anonymi Avlodia fragmentum teliambicumBibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana1961[Stuttgart]Teubner
MSCGO354Bacchylides, Blass Fridericus Bacchylidis carmina cum fragmentisBibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana1904LeipzigTeubner
MSCGO355Pindarus, Schröder OttoPindari Carmina cum fragmentis selectisBibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana1914LeipzigTeubner
MSCGO356Haagsma Margriet J., Karapanou Sophia, Chykerda C. Myles, Surtees LauraThe Kastro at Kallithea: A Guide Book2019FarsalaMunicipality of Pharsala

Katalog czasopism

Geographical codeCountry codeInventory number (/J/)TitleVolumePublication datePlace of publicationPublisher
CEP1Aegan Archaeology11994WarszawaArt and Archaeology
CEP2Aegan Archaeology21997WarszawaArt and Archaeology
CEP3Aegan Archaeology31998WarszawaArt and Archaeology
CEP4Aegan Archaeology42001WarszawaArt and Archaeology
CEP5Aegan Archaeology52002WarszawaArt and Archaeology
CEP6Aegan Archaeology62003WarszawaArt and Archaeology
CEP7Aegan Archaeology72006WarszawaArt and Archaeology
CEP8Aegan Archaeology82009WarszawaArt and Archaeology
CEP9Aegan Archaeology92010WarszawaArt and Archaeology
CEP10Aegan Archaeology102013WarszawaArt and Archaeology
CEP11Aegan Archaeology112015WarszawaArt and Archaeology
CEP12Aegan Archaeology122019WarszawaArt and Archaeology
CEP13Archeologia411991WarszawaWydawnictwo IHKM PAN
CEP14Archeologia421992WarszawaWydawnictwo IHKM PAN
CEP15Archeologia431992WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP16Archeologia451995WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP17Archeologia471997WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP18Archeologia481998WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP19Archeologia491999WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP20Archeologia512001WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP21Archeologia572006WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP22Archeologia582009WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP23Archeologia592010WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP24Archeologia602011WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP25Archeologia612012WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP26Archeologia62-632014WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP27Archeologia642014WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP28Archeologia652016WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP29Archeologia662017WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP30Archeologia672018WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP31Archeologia682019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP32Fasciculi Archaeologiae Historicae16-172005ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP33Fasciculi Archaeologiae Historicae202007ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP34Fasciculi Archaeologiae Historicae212008ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP35Fasciculi Archaeologiae Historicae232010ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP36Fasciculi Archaeologiae Historicae252012ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP37Fasciculi Archaeologiae Historicae262013ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP38Fasciculi Archaeologiae Historicae272014ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP39Fasciculi Archaeologiae Historicae282015ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP40Fasciculi Archaeologiae Historicae292016ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP41Fasciculi Archaeologiae Historicae302017ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP42Fasciculi Archaeologiae Historicae312018ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP43Fasciculi Archaeologiae Historicae322019ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP44Fasciculi Archaeologiae Historicae332020ŁódźInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP45Przegląd Archeologiczny542006WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP46Przegląd Archeologiczny552007WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP47Przegląd Archeologiczny562008WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP48Przegląd Archeologiczny572009WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP49Przegląd Archeologiczny582010WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP50Przegląd Archeologiczny592011WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP51Przegląd Archeologiczny602012WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP52Przegląd Archeologiczny612013WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP53Przegląd Archeologiczny622014WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP54Przegląd Archeologiczny632015WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP55Przegląd Archeologiczny642016WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP56Przegląd Archeologiczny662018WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP57Przegląd Archeologiczny672019WrocławInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP58Sprawozdania Archeologiczne582006KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP59Sprawozdania Archeologiczne592007KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP60Sprawozdania Archeologiczne602008KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP61Sprawozdania Archeologiczne612009KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP62Sprawozdania Archeologiczne622010KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP63Sprawozdania Archeologiczne642012KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP64Sprawozdania Archeologiczne652013KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP65Sprawozdania Archeologiczne662014KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP66Sprawozdania Archeologiczne672015KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP67Sprawozdania Archeologiczne692017KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP68Sprawozdania Archeologiczne702018KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP69Sprawozdania Archeologiczne712019KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP70Sprawozdania Archeologiczne72/12020KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP71Sprawozdania Archeologiczne72/22020KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP72Kwartalink Historii Kultury Materialnej60/12012WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP73Kwartalink Historii Kultury Materialnej60/22012WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP74Kwartalink Historii Kultury Materialnej60/32012WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP75Kwartalink Historii Kultury Materialnej60/42012WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP76Kwartalink Historii Kultury Materialnej61/12013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP77Kwartalink Historii Kultury Materialnej61/22013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP78Kwartalink Historii Kultury Materialnej61/32013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP79Kwartalink Historii Kultury Materialnej61/42013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP80Kwartalink Historii Kultury Materialnej62/22014WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP81Kwartalink Historii Kultury Materialnej63/32015WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP82Kwartalink Historii Kultury Materialnej65/12017WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP83Kwartalink Historii Kultury Materialnej65/42017WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP84Kwartalink Historii Kultury Materialnej66/12018WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP85Kwartalink Historii Kultury Materialnej66/32018WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP86Kwartalink Historii Kultury Materialnej66/42018WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP87Kwartalink Historii Kultury Materialnej67/12019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP88Kwartalink Historii Kultury Materialnej67/22019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP89Kwartalink Historii Kultury Materialnej67/32019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP90Kwartalink Historii Kultury Materialnej67/42019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP91Kwartalink Historii Kultury Materialnej68/12020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP92Kwartalink Historii Kultury Materialnej68/22020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP93Kwartalink Historii Kultury Materialnej68/32020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP94Kwartalink Historii Kultury Materialnej68/42020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP95Archeologia Polski582013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP96Archeologia Polski592014WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP97Archeologia Polski602015WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP98Archeologia Polski612016WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP99Archeologia Polski622017WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP100Archeologia Polski632018WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP101Archeologia Polski642019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP102Archeologia Polski652020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP103Archaeologia Polona341996WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP104Archaeologia Polona371999WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP105Archaeologia Polona382000WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP106Archaeologia Polona392001WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP107Archaeologia Polona402002WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP108Archaeologia Polona412003WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP109Archaeologia Polona452007WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP110Archaeologia Polona462008WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP111Archaeologia Polona472009WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP112Archaeologia Polona482010WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP113Archaeologia Polona492013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP114Archaeologia Polona502019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP115Archaeologia Polona532015WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP116Archaeologia Polona542016WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP117Archaeologia Polona552017WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP118Archaeologia Polona572019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP119Ethnologia Polona33-342012-2013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP120Ethnologia Polona352014WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP121Ethnologia Polona362016WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP122Ethnologia Polona372017WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP123Ethnologia Polona382018WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP124Ethnologia Polona392019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP125Ethnologia Polona402019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP126Ethnologia Polona412020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP127Etnografia Polska572013WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP128Etnografia Polska592016WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP129Etnografia Polska602016WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP130Etnografia Polska632019WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP131Etnografia Polska642020WarszawaInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP132Journal of Urban Ethnology112013KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP133Journal of Urban Ethnology122014KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP134Journal of Urban Ethnology132015KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP135Journal of Urban Ethnology142016KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP136Journal of Urban Ethnology152017KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP137Journal of Urban Ethnology162018KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP138Journal of Urban Ethnology172019KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP139Journal of Urban Ethnology182020KrakówInstitute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
CEP140Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska2 (43)2000WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP141Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska3 (44)2001WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP142Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska5 (46)2003WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP143Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska7 (48)2012WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP144Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska8 (49)2011WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP145Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska9 (50)2012WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP146Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska10 (51)2013WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP147Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska11 (52)2014WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP148Światowit; Fascykuł A; Archeologia Śródziemnomorsk i pozaeuropejska12 (53)2015WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP149Światowit; World Archaeology562018WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP150Światowit; World Archaeology582020WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP151Światowit; World Archaeology592021WarszawaWydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
CEP152Quaestiones Medii Aevi Novae102005WarszawaSocietas Vistulana
CEP153Quaestiones Medii Aevi Novae132008WarszawaSocietas Vistulana
CEP154Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas.241999WrocławWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
CEP155Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas.272005WrocławWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
CEP156Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas.312010WrocławWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
CEP157Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas.322010WrocławWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
CEP158Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas.322012WrocławWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
CEP159Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum98/22011Wrocław – Lublin – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP160Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum101/12014Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP161Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum101/22014Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP162Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum102/12015Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP163Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum102/22015Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP164Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum103/12016Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP165Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum103/22016Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP166Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum104/12017Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP167Eos : commentarii Societatis Philologae Polonorum104/22017Wrocław – WarszawaPolskie Towarzystwo Filologiczne ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
CEP168Analecta Archaeologica Ressoviensia12006RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP169Analecta Archaeologica Ressoviensia22007RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP170Analecta Archaeologica Ressoviensia32008RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP171Analecta Archaeologica Ressoviensia42009RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP172Analecta Archaeologica Ressoviensia52010RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP173Analecta Archaeologica Ressoviensia62011RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP174Analecta Archaeologica Ressoviensia72012RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP175Analecta Archaeologica Ressoviensia82013RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP176Analecta Archaeologica Ressoviensia92014RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP177Analecta Archaeologica Ressoviensia102015RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP178Analecta Archaeologica Ressoviensia112016RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP179Analecta Archaeologica Ressoviensia122017RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP180Analecta Archaeologica Ressoviensia132018RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP181Analecta Archaeologica Ressoviensia142019RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP182Analecta Archaeologica Ressoviensia152020RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP183Analecta Archaeologica Ressoviensia162021RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP184Analecta Archaeologica Ressoviensia172022RzeszówInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP185Anabis Studia Classica et Orientalia12010RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP186Anabis Studia Classica et Orientalia22011RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP187Anabis Studia Classica et Orientalia32012RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP188Anabis Studia Classica et Orientalia42013RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP189Anabis Studia Classica et Orientalia52014RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP190Anabis Studia Classica et Orientalia62015RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP191Anabis Studia Classica et Orientalia72016RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP192Anabis Studia Classica et Orientalia82017RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP193Anabis Studia Classica et Orientalia92018RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP194Anabis Studia Classica et Orientalia102019RzeszówWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
CEP195Recherches Archeologiques. Nouvelle Serie12009KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP196Studies in Ancient Art and Civilization11991KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP197Studies in Ancient Art and Civilization21992KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP198Studies in Ancient Art and Civilization31991KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP199Studies in Ancient Art and Civilization41992KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP200Studies in Ancient Art and Civilization51992KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP201Studies in Ancient Art and Civilization61993KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP202Studies in Ancient Art and Civilization81997KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP203Studies in Ancient Art and Civilization102007KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP204Studies in Ancient Art and Civilization122008KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP205Studies in Ancient Art and Civilization132009KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP206Studies in Ancient Art and Civilization142010KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP207Studies in Ancient Art and Civilization162012KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP208Studies in Ancient Art and Civilization172013KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP209Studies in Ancient Art and Civilization182014KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP210Studies in Ancient Art and Civilization202016KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP211Studies in Ancient Art and Civilization212017KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP212Studies in Ancient Art and Civilization222018KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP213Studies in Ancient Art and Civilization232019KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP214Studies in Ancient Art and Civilization242020KrakówInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
CEP215Studia Archeologiczne11981WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP216Studia Archeologiczne21984WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP217Studia Archeologiczne31982WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP218Studia Archeologiczne41985WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP219Studia Archeologiczne51987WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP220Studia Archeologiczne71989WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP221Studia Archeologiczne81991WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP222Studia Archeologiczne91992WarszawaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
CEP223Fontes Archaeologici Posnanienses331984PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP224Fontes Archaeologici Posnanienses351986PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP225Fontes Archaeologici Posnanienses361988PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP226Fontes Archaeologici Posnanienses371992PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP227Fontes Archaeologici Posnanienses381997PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP228Fontes Archaeologici Posnanienses392001PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP229Fontes Archaeologici Posnanienses402005PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP230Fontes Archaeologici Posnanienses412005PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP231Fontes Archaeologici Posnanienses422006PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP232Fontes Archaeologici Posnanienses432007PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP233Fontes Archaeologici Posnanienses442008PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP234Fontes Archaeologici Posnanienses452009PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP235Fontes Archaeologici Posnanienses462010PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP236Fontes Archaeologici Posnanienses472011PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP237Fontes Archaeologici Posnanienses482012PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP238Fontes Archaeologici Posnanienses492013PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP239Fontes Archaeologici Posnanienses50/12014PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP240Fontes Archaeologici Posnanienses50/22014PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP241Fontes Archaeologici Posnanienses512015PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP242Fontes Archaeologici Posnanienses522016PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP243Fontes Archaeologici Posnanienses532017PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP244Fontes Archaeologici Posnanienses542018PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP245Fontes Archaeologici Posnanienses552019PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP246Fontes Archaeologici Posnanienses562020PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu
CEP247Slavia Antiqua31952PoznańPoznańska Drukarnia Naukowa
CEP248Slavia Antiqua211974PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP249Slavia Antiqua251979PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP250Slavia Antiqua261980PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP251Slavia Antiqua271981PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP252Slavia Antiqua281983PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP253Slavia Antiqua291984PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP254Slavia Antiqua301988PoznańPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
CEP255Slavia Antiqua361995PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP256Slavia Antiqua371996PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP257Slavia Antiqua381997PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP258Slavia Antiqua391998PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP259Slavia Antiqua401999PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP260Slavia Antiqua412000PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP261Slavia Antiqua422001PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP262Slavia Antiqua432002PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP263Slavia Antiqua442003PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP264Slavia Antiqua452004PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP265Slavia Antiqua462005PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP266Slavia Antiqua472006PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP267Slavia Antiqua482007PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP268Slavia Antiqua492008PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP269Slavia Antiqua532012PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP270Slavia Antiqua522011PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP271Slavia Antiqua512010PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP272Slavia Antiqua502009PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP273Slavia Antiqua552014PoznańPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
CEP274Baltic – Pontic Studies51998PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP275Baltic – Pontic Studies61998PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP276Baltic – Pontic Studies71999PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP277Baltic – Pontic Studies81999PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP278Baltic – Pontic Studies92000PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP279Baltic – Pontic Studies102001PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP280Baltic – Pontic Studies112002PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP281Baltic – Pontic Studies122003PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP282Baltic – Pontic Studies132006PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP283Baltic – Pontic Studies142009PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP284Baltic – Pontic Studies152010PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP285Baltic – Pontic Studies162011PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP286Baltic – Pontic Studies172012PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP287Baltic – Pontic Studies182013PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP288Baltic – Pontic Studies192014PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP289Baltic – Pontic Studies202015PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP290Baltic – Pontic Studies212016PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP291Baltic – Pontic Studies222017PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP292Baltic – Pontic Studies232018PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP293Baltic – Pontic Studies242019-2020PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
CEP294Baltic – Pontic Studies252021PoznańAdam Mickiewicz University, Poznań, Eastern Institute, Faculty of Archaeology
EEBG295Studia Thracica11975SofiaAcademia Litterarum Bulgarica
EEBG296Thracia41977SofiaAcademia Litterarum Bulgarica
FASaIiGCA297The Canadian Institute in Greece. Bulletin442019AthensThe Canadian Institute in Greece
FASaIiGCA298The Canadian Institute in Greece. Bulletin452020AthensThe Canadian Institute in Greece
FASaIiGAU299The Australian Archaeological Institute at Athens. Bulletin172021AthensThe Australian Archaeological Institute at Athens
FASaIiGCH300Swiss School of Archaeology in Greece. Annual Report20192019AthensSwiss School of Archaeology in Greece
FASaIiGCH301Swiss School of Archaeology in Greece. Annual Report20202020AthensSwiss School of Archaeology in Greece
FASaIiGCH302Swiss School of Archaeology in Greece. Annual Report20212021AthensSwiss School of Archaeology in Greece
FASaIiGCH303Swiss School of Archaeology in Greece. Annual Report20222022AthensSwiss School of Archaeology in Greece
FASaIiGDE304DAI Athenea2020/20212021AthensDeutsches Archaologisches Institut, Abteilung Athen
FASaIiGIE305Irish Institute of Hellenic Studies at Athens. Newsletter3/72018AthensIrish Institute of Hellenic Studies at Athens
FASaIiGIE306Irish Institute of Hellenic Studies at Athens. Newsletter3/82019AthensIrish Institute of Hellenic Studies at Athens
BIE307Oxford Journal of Archaeology3/31984OxfordBasil Blackwell
SEG308Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη292019ThessalonikēYpurgeio Politismu kai Athlētismu; Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs, Archaeological Museum of Thessaloniki