Επιστημονικό Συμβούλιο του Πολωνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στις 17 Ιανουαρίου 2020, κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης στο Πανεπιστήμιο Adam Mickiiewicz, συγκροτήθηκε σε σώμα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πολωνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί το κύριο όργανο του Ινστιτούτου, καθώς ευθύνεται για την προώθηση της επιστημονικής δραστηριότητας και της εκδοτικής τακτικής του. Το Συμβούλιο αποτελείται όχι μόνο από αρχαιολόγους αλλά και από διακεκριμένους επιστήμονες που αρχολούνται με την ελληνική προϊστορία και γλωσσολογία. Το Ινστιτούτο θα επωφεληθεί σίγουρα από την εμπειρία και τη γνώση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέχτηκε με ψηφοφορία Πρόεδρος της Α΄θητείας του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΑΙΑ ο καθηγητής Kazimierz Lewartowski από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.

Ο πλήρης κατάλογος των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου της Α΄θητείας μπορεί να αναζητηθεί στο τμήμα „Ποιοι Είμαστε”.