Επικοινωνία

επικοινωνία στο Πόζναν:
Το Πολωνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα
Το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz (στο) Poznań
Uniwersytetu Poznańskiego 7 οδός,
PL 61-614 Poznań, Πολωνία
Τηλέφωνο: +48 61 829 1410

επικοινωνία στην Αθήνα:
Το Πολωνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα
Διονυσίου Αιγινήτου 7,
GR-115-28 Αθήνα, Ελλάδα
tel.: +30 210 729 2832
mail: paia@amu.edu.pl

Ώρες Ινστιτούτου:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 – 13:00

Τραπεζικός λογαριασμός:
Santander Bank Polska SA 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
αιτιολογία : ZL002463