Μετά την 1η Ετήσια Συνέλευση του Πολωνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.

Στις 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το 1ο Ετήσιο Συνέδριο του
Πολωνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα στην Πρεσβεία της
Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Αθήνα. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης
ήταν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Ελλάδα, Artur
Lompart και ο Διευθυντής του ΠΑΙΑ, καθ. Janusz Czebreszuk, ο οποίος
έκανε τον απολογισμό για τις δραστηριότητες του ΠΑΙΑ το 2021. Το
συνέδριο συντόνιζε ο καθ. Kazimierz Lewartowski, Πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΑΙΑ. Μεταξύ των προσκεκλημένων
ήταν η καθ. Γεωργία Κοκκόρου-Αλευρά, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, η καθ. Veronique Chankowski, Διευθύντρια της
Γαλλικής Σχολής Αθηνών, η κ. Κωνσταντίνα Μπενίση, Προϊσταμένη του
Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων
και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της
Ελλάδας, Slawomir Pyl, Πρόξενος της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην
Ελλάδα και άλλοι εκπρόσωποι των ξένων αρχαιολογικών ινστιτούτων
και της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα. Αναπληρώτρια
Διευθύντρια του ΠΑΙΑ, η καθ. Ewdoksia Papuci-Władyka έδωσε διάλεξη
με θέμα «Η ελληνική αρχαιολογία στην πολωνική έρευνα μέχρι με το
1989» και «Πολωνική κλασική έρευνα του ελληνικού πολιτισμού μετά
το 1989» και ο Δρ. Bartłomiej Lis, μέλος του Συμβουλίου Συνεργατών
Εταίρων του ΠΑΙΑ παρουσίασε την πολωνική συμβολή στην
αρχαιολογία του Αιγαίου μετά το 1989.