Η δομή του ινστιτούτου

Συμβούλιο Συνεργατών ΠΑΙΑ

Το Συμβούλιο Συνεργατών διορίζεται με τετραετή θητεία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz στο Πόζναν. Αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε ιδρύματος που υπογράφει τη Συμφωνία. Το Συμβούλιο διευθύνεται από το διευθυντή του ΠΑΙΑ. Στα καθήκοντα του Συμβουλίου ανήκουν: η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων της Διεύθυνσης, ο καθορισμός των αρχών χρησιμοποίησης των υποδομών του ΠΑΙΑ, ο ορισμός του ποσού των συνεισφορών που οι συνεργάτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως.
Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου είναι η εξής:

Οι αρχές του Πολωνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα

Το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΑΙΑ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο διορίζεται με τετραετή θητεία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz στο Πόζναν. Αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε ιδρύματος που υπογράφει τη Συμφωνία και μάξιμουμ τον ίδιο αριθμό μελών – εξόχων επιστημόνων – που εκλέγονται από το Συμβούλιο Συνεργατών. Στα καθήκοντα του Συμβουλίου πρωταρχική θέση έχουν η φροντίδα για το επιστημονικό επίπεδο των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο ΠΑΙΑ και ο συντονισμός της εκδοτικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

Μέλη του συμβουλίου είναι οι εξής:

Από τις 17 Ιανουαρίου 2020 πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ο κ. καθ. Kazimierz Lewartowski.