Regulamin członkowski PIAA

 1. Członkami PIAA są instytucje oraz osoby indywidualne.
 2. Partnerzy porozumienia z dnia 26.09.2018 są członkami instytucjonalnymi PIAA, zwolnionymi z opłaty członkowskiej.
 3. Członkostwo PIAA może uzyskać osoba spełniająca następujące warunki:
  • złożenie pisemnej aplikacji;
  • posiadanie zdolności do czynności prawnych;
  • prowadzenie pracy naukowej lub działalności związanej z archeologią, kulturą i cywilizacją Grecji;
  • opłacenie składki członkowskiej.
 4. Wysokość składki członkowskiej, rodzaj członkostwa i okres jego trwania określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Z ważnych przyczyn etycznych lub prawnych członkostwo w PIAA może być cofnięte. Decyzję podejmuje Dyrektor po konsultacji z Radą Partnerów.
 6. Tylko Członkowie PIAA mogą korzystać z zakwaterowania w PIAA oraz z innych usług związanych z prowadzeniem działalności naukowej czy kulturalnej w Grecji.
 7. Korzystanie z biblioteki nie wymaga członkostwa w PIAA.
 8. Członkostwo umożliwia ponadto: aplikowanie o pozwolenia na badania do Służby Archeologicznej Grecji; kandydowanie do nagród PIAA oraz, po dokonaniu odpowiednich procedur w Ministerstwie Kultury, może skutkować otrzymaniem darmowych wejściówek do wszystkich muzeów i stanowisk w Grecji podlegających Ministerstwu Kultury Republiki Grecji.
 9. Uczestnicy wykopalisk i misji badawczych, które odbywają się za pośrednictwem PIAA, mogą aplikować o członkostwo w PIAA na zasadach takich, jak członkowie Porozumienia; w tym przypadku wymagane jest pisemne potwierdzenie kierownika projektu.
 10. Wysokość składki członkowskiej dla Instytucji spoza Porozumienia na każdy kolejny rok kalendarzowy określa Dyrektor po konsultacji z Radą Partnerów.
 11. Warunku szczególne:
  1. członkostwo musi trwać co najmniej tak długo, jak długo trwa projekt realizowany w PIAA przez danego Członka,
  2. o legitymację upoważniającą do darmowych wejść do muzeów i na stanowiska archeologiczne mogą ubiegać się Członkowie PIAA, którzy opłacili co najmniej roczną składkę,
  3. w celu otrzymania noty księgowej za opłatę członkowską prosimy o przesłanie dowodu wpłaty, informacji o rodzaju członkostwa oraz adresu lub instytucji na jaki wystawiona ma zostać nota do Asystenta Dyrektora PIAA w Poznaniu, Prof. Jakuba Niebieszczańskiego na adres: niebieszczanski@amu.edu.pl

Załącznik 1

Taryfikator składek członkostwa indywidualnego:

 1. Miesięczna (tylko dla studentów i doktorantów): 100/50 zł (członek spoza Porozumienia/członek z Porozumienia)
 2. Roczna: 600/200 zł (członek spoza Porozumienia/członek z Porozumienia)
 3. 5-letnia: 1800/600 zł (członek spoza Porozumienia/członek z Porozumienia)