3. Konferencja Roczna PIAA

W środę 19.07 w Szkole Francuskiej w Atenach odbyła się 3. Konferencja Roczna Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (za rok 2023). Spotkanie prowadził prof. Kazimierz Lewartowski, Przewodniczący Rady Naukowej PIAA, który powitał licznie przybyłych gości. Następnie głos zabrał Ambasador RP w Atenach, Artur Lompart, który właśnie kończy swoją 4-letnią kadencję.  W swoim przemówieniu Ambasador mówił o owocnej współpracy między PIAA i Ambasadą RP w Atenach, a także o niezwykłym rozwoju instytutu i jego wkładzie w promowanie nauki i kultury polskiej w Grecji. Po przemówieniu Dyrektor PIAA, prof. Janusz Czebreszuk i Wicedyrektorprof. Ewdoksia Papuci-Władyka złożyli podziękowania Ambasadorowi za pomoc i ogromne wsparcie jakiego udzielił Instytutowi, a na pożegnanie podarowali mu kopię zabytku archeologicznego. Następnie prof. Janusz Czebreszuk przedstawiał raport z działalności PIAA (za rok 2023), po czym dr. Christopher Hale (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) wygłosił wykład pt.: „Multiscale Networks at Middle Bronze Age Mitrou: Results from the REgional Networks and LOcal Recipes for Complexity project” prezentując wyniki swoich badań prowadzonych we współpracy z PIAA. W spotkaniu wzięło udział wielu wyśmienitych gości, wśród których byli m.in. Pani Konstantina Benisi, Dyrektor Departamentu Szkół Zagranicznych Ministerstwa Kultury Republiki Greckiej, dr. PanagiotisMoudzouridis (nasz opiekun w ministerstwie), profJenny Wallensten, Dyrektor Instytutu Szwedzkiego w Atenach, dr Sanne Hoffmann, Dyrektor Duńskiego Instytutu w Atenach, prof. Inga Głuszek i prof. Krzysztof Nawotka – członkowie Rady Naukowej PIAA, prof. Konstantinos Vouvalidis, Pani Anna Sardis, Dyrektor Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, Pan Marek Nadolski, dr Jorgos Doulfis, dr Edyta Marzec, dr Sylviane Dederix, liczne grono osób zaprzyjaźnionych z instytutem, jak również wielu młodych naukowców z innych zagranicznych instytutów. 

Po konferencji w ogrodach EFA odbył się poczęstunek, który był okazją do pogłębiania kontaktów, wymiany idei i omawiania planów na przyszłość.

Serdecznie dziękujemy prof. Véronique Chankowski, Dyrektor École française d’Athènes za gościnę, a pracownikom EFA i naszym młodym wolontariuszom: Myriam i Mariosowi za pomoc w organizacji spotkania!

Zdjęcia: Prof. Inga Głuszek, Beata Kukiel-Vraila