Aegean metallurgy in the Bronze Age from the perspective of lead isotope analyses

Szanowni Państwo, 

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach ma przyjemność zaprosić na wykład dr. Zofii Stos-Gale (Uniwersytet w Göteborgu) pod tytułem: 

“Aegean metallurgy in the Bronze Age from the perspective of lead isotope analyses” 

Wykład w jęz. angielskim odbędzie się w środę, 29 listopada 2023 r., o godz. 19.00 (Ateny) / 18.00 (Poznań) wsiedzibie PIAA na Dionisiou Eginitou 7, GR-115-28 Athens, jak i w wersji zdalnej: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiTIy8qlpKqvs8xC3NepPesrP25QXYGq6XpaBxNWYJJo1%40thread.tacv2/1699007438835?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2218a103ad-b063-4996-b5f7-2e62d81c689c%22%7d


Jeśli chcą Państwo wziąć udział osobiście w wykładzie, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się wysyłając wiadomość na adres: paia@amu.edu.pl. 

Będzie nam miło gościć Państwa na naszym wydarzeniu.