Otwarcie wystawy Fillhellenizm i badania polskie w archeologii prehistorycznej i klasycznej w Grecji