Jesteśmy więksi!

Z radością zawiadamiamy, że Polski Instytut Archeologiczny w Atenach powiększył grono swoich członków instytucjonalnych. Od tego roku dołączył do nas Uniwersytet Gdański. Jest on ósmą polską jednostką akademicką, która stała się sygnatariuszem Porozumienia o współpracy z 26 września 2018 roku, obok: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Władze Uniwersytetu Gdańskiego wyznaczyły do Rady Partnerów PIAA prof. dr hab. Nicholasa Sekundę, natomiast do Rady Naukowej PIAA prof. UG dr hab. Sławomira Jędraszka. Witamy na pokładzie!