Otwarcie wystawy „Fillhellenizm i badania polskie w archeologii prehistorycznej i klasycznej w Grecji” w Salonikach

8 lutego 2023 r. na Uniwersytecie Arytsotelesa w Salonikach miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Fillhellenizm i badania polskie w archeologii prehistorycznej i klasycznej w Grecji”. Prelegentami podczas ceremonii otwarcia byli: dr Eleni Manakidou, dyrektor Szkoły Historii i Archeologii, która powitała gości i poprowadziła spotkanie, prof. Haralambos Feidas, prorektor ds. finansów, planowania i rozwoju U.A.Th., prof. Konstantinos Bikos, dziekan Wydziału Filozoficznego A.U.Th., prof. Panagiotis Tselekas, dyrektor Departamentu Archeologii A.U.Th., który mówił o wieloletniej współpracy uczelni z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, szczególnie w dziedzinie archeologii i geomorfologii. Ze strony polskiej głos zabrał Ambasador RP w Atenach, Artur Lompart, który mówił o szeroko zakrojonej współpracy polsko-greckiej, podkreślając istotny element współpracy pomiędzy A.U.Th. i UAM jakim są stałe kursy języka polskiego dla studentów greckich. Z kolei dyrektor PIAA, prof. Janusz Czebreszuk w swoim wystąpieniu skupił się na powstaniu i bieżącej działalności Instytutu. Na koniec wicedyrektor PIAA, prof. Ewdoksia Papuci- Władyka, zapoznała zebranych z wystawą. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy i studenci A.U.Th., uczestnicy kursów języka polskiego na Uniwersytecie, przedstawiciele Polonii w Salonikach oraz pracownicy greckiego Ministerstwa Kultury i innych instytucji, w tym dr Elisavet Tsigarida, dyrektor Eforatu Starożytności w Salonikach oraz dr Maria Pappa, wicedyrektor Eforatu Starożytności w Regionie Saloniki.

zdj.: Stella Permathouli