Po I. konferencji rocznej PIAA

19 maja w Ambasadzie RP w Atenach odbyła się I. Konferencja Roczna Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Jej gospodarzami byli Ambasador RP w Grecji, Artur Lompart i Dyrektor PIAA, prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, który przedstawił sprawozdanie z działalności PIAA w roku 2021. Spotkanie prowadził prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski, Przewodniczący Rady Naukowej PIAA, a wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Georgia Kokkorou-Alevras, profesor archeologii na Uniwersytecie Ateńskim, prof. Veronique Chankowski, Dyrektor Szkoły Francuskiej w Atenach, Konstantina BenisiDyrektor  Departamentu Szkół Zagranicznych w Ministerstwie Kultury i Sportu Republiki Grecji, Sławomir Pyl, Konsul RP w Grecji oraz inni przedstawiciele greckich władz, zagranicznych instytutów archeologicznych i środowiska naukowego w Grecji. Wicedyrektor PIAA, prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka wygłosiła wykład „Archeologia Grecji w polskich badaniach do 1989” oraz „ Polskie badania klasyczne cywilizacji helleńskiej po 1989 r.”, a dr hab. Bartłomiej Lis, członek Rady Partnerów PIAA zaprezentował polskie badania nad pradziejami strefy egejskiej po 1989 r.