Poetyki sympotyczne – od antyku po czasy współczesne

Szanowni Państwo,

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach oraz Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych UJ mają przyjemność zaprosić na sesję naukową pod tytułem:

Poetyki sympotyczne – od antyku po czasy współczesne

Les poétiques sympotiques – de l’antiquité à nos jours

Sympotic poetics from antiquity to the present day

Spotkanie odbędzie się w środę, 18 października 2023 r., o godz. 16.00 (Ateny) / 15.00 (Warszawa) na platformie Teams. Prosimy dołączyć do nas przez następujący link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSkwITixUBgSW-Z1hgQUaM32Q6cUtk5pfloXj6ZA60Bs1%40thread.tacv2/1694024771028?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%228a31b5cc-dc6b-451f-acb6-f7ffaa33a91c%22%7d

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączonym plakacie.