Wieczór poezji w Szkole Polskiej w Atenach

24 lutego 2023 r. PIAA uczestniczył w polsko-greckim wieczorze poetyckim pt. „Oblicza miłości”, który odbył się w bibliotece Szkoły Polskiej w Atenach. Nawiązywał on do obchodzonych niedawno Walentynek i miał na celu wywołać refleksję nad różnymi wariantami miłości. Organizatorką spotkania była Anna Piłat, nauczycielka i bibliotekarka Szkoły Polskiej. W wieczorze wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice, a także specjalnie zaproszeni goście wśród których byli: Ambasador RP w Atenach, Artur Lompart, Iwona Lompart, Konsul Sławomir Pyl oraz nauczyciele języka greckiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Egaleo. Polski Instytut Archeologiczny reprezentowała Beata Kukiel-Vraila, sekretarz PIAA i koordynator programów kulturalnych, która recytowała wiersz Leopolda Staffa. Biorący udział w wieczorze przedstawili wiersze polskich i greckich poetów, które przeplatały się z fragmentami poezji śpiewanymi przez takich artystów jak Michał Bajor czy Melina Merkury. Wydarzenie to było kolejną okazją do wzmocnienia relacji z polską i grecką społecznością ateńską, a także promocji kultury polskiej.

zdj.: Beata Kukiel-Vraila