PIAA | Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

Struktura

Rada Partnerów PIAA jest powoływana na 4-letnie kadencje przez Rektora UAM. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu wszystkich sygnatariuszy Porozumienia. Radą kieruje dyrektor PIAA. Do zadań rady należy w szczególności zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrekcji, określanie zasad korzystania z infrastruktury PIAA oraz ustalanie wysokości składek rocznych Partnerów Porozumienia.

Aktualny skład Rady jest następujący:

 • prof. Janusz Czebreszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przewodniczący
 • dr Bartłomiej Lis (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
 • prof. Ewdoksia Papuci-Władyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. Andrzej Pelisiak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr Jacek Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Agata Ulanowska (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Andrzej Wiśniewski (Uniwersytet Wrocławski)

Rada Naukowa jest powoływana na 4-letnia kadencję przez Rektora UAM. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu wszystkich sygnatariuszy Porozumienia oraz co najwyżej taka samo liczba osób – wybitnych naukowców – wybrana przez Radę Partnerów. Do zadań rady należy w szczególności dbałość o naukowy poziom projektów realizowanych w PIAA oraz koordynowanie działalności wydawniczej instytutu.

Aktualny skład Rady jest następujący:

 • Prof. Stylianos Andreou, archeolog pradziejowy, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach
 • Prof. Krystyna Bartol, filolog klasyczny, hellenistka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Véronique Chankowski, archeolog klasyczny, Uniwersytet w Lionie, Dyrektor Szkoły Francuskiej w Atenach
 • Prof. Janusz Czebreszuk, archeolog pradziejowy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Janusz K. Kozłowski, archeolog pradziejowy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. Kazimierz Lewartowski, archeolog pradziejowy, egeista, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Daniel Makowiecki, archeozoolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Krzysztof Nawotka, filolog klasyczny, historyk starożytny, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Krzysztof Nowicki, archeolog pradziejowy, egeista, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Prof. Marek Olbrycht, historyk starożytny, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, archeolog klasyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. Tomasz Płonka, archeolog, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Jacek Rakoczy, archeolog klasyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Marek Węcowski, historyk starożytny, Uniwersytet Warszawski

Na przewodniczącego rada wybrała w dniu 17.01.2020 roku prof. Kazimierza Lewartowskiego

Władze Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach:

 • Dyrektor: prof. Janusz Czebreszuk (jancze@amu.edu.pl)
 • Wicedyrektor: prof. Ewdoksia Papuci- Władyka (e.papuci-wladyka@uj.edu.pl)
 • Sekretarz Krajowy (w Poznaniu): dr Jakub Niebieszczański (jakubniebieszczanski@gmail.com)
 • Sekretarz (w Atenach): mgr Beata Kukiel-Vraila (kukiel-vraila@amu.edu.pl)
fot. J. Niebieszczański