Rada Naukowa PIAA już działa!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dnia 17 stycznia 2020, podczas oficjalnego spotkania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukonstytuowała się Rada Naukowa Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Rada jest głównym organem Instytutu i odpowiada za wytyczanie planów naukowych, a także prowadzi jego politykę publikacyjną. Organ ten składa się nie tylko z archeologów ale także z wybitnych badaczy greckich pradziejów, historii i językoznawstwa. Instytut chciałby czerpać z wiedzy i doświadczenia członków Rady Naukowej.

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano w trakcie głosowania Prof. Kazimierza Lewartowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego na Przewodniczącego I kadencji Rady Naukowej PIAA. Aktualny skład członków Rady jest dostępny w zakładce „O nas”.