Dobre wieści!

Pandemia koronawirusa wprowadziła w stan nadzwyczajny także archeologię. Nasza aktywność musiała wyhamować. Nie załamujemy się jednak i, gdzie tylko to możliwe, próbujemy działać! Efektem tych działań jest bardzo pozytywna informacja.

W dniu 27 kwietnia 2020 Ministerstwo Kultury i Sportu przyznało Polskiemu Instytutowi Archeologicznemu w Atenach pierwszą koncesję na badania terenowe w Grecji! W jej ramach ekspedycja z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. J. Czebreszuka kontynuować będzie badania w dolinie rzeki Anthemous w Środkowej Macedonii. Projekt jest planowany na 3 lata i ma charakter nieinwazyjny (głównie badania powierzchniowe oraz odwierty).

I znów trzeba wrócić do pandemii. Sytuacja w Grecji jest niepewna. Wiele ekspedycji już teraz zwiesiło badania w tegorocznym sezonie. My z tą decyzją jeszcze możemy poczekać, ponieważ tego rodzaju badania mogą być realizowane także jesienią.