2. konferencja roczna PIAA

29 czerwca 2023 r. w siedzibie l’Institut français de Grèce odbyła się druga konferencja roczna PIAA. Przewodniczył jej prof. Kazimierz Lewartowski, Przewodniczący Rady Naukowej PIAA, który powitał gości oddając następnie głos Ambasadorowi RP w Atenach, Arturowi Lompartowi. W swoim przemówieniu Ambasador podkreślił wagę powołania Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach i uwypuklił zakres współpracy PIAA z Ambasadą RP w Atenach. Następnie Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Armen Edigarian omówił rolę jaką odegrał UJ w powstaniu PIAA oraz wyraził przekonanie o niezwykłej roli instytutu w promowaniu polskiej nauki i kultury w Grecji. Następnie dyrektor PIAA, prof. Janusz Czebreszuk przedstawił sprawozdanie z działalności Instytutu w latach 2019-2022 podkreślając znaczenie współpracy PIAA z École Française d’Athènes i jej dyrektor, prof. Véronique Chankowski. Po sprawozdaniu dyrektora, odbył się wykład na temat pierwszego projektu terenowego prowadzonego pod patronatem PIAA pt. „Anthemous Valley Archaeological Project: On the Final Stretch”, wygłoszony przez prof. Jakuba Niebieszczańskiego, sekretarza krajowego PIAA. Współautorami wykładu byli: prof. Janusz Czebreszuk, dr Maria Pappa, prof. Stelios Andreou, prof. Konstantinos Vouvalidis, prof. Panagiotis Tsourlos i prof. Georgios Syrides. W konferencji, oprócz wspomnianych prelegentów, uczestniczyli m.in.: prof. Véronique Chankowski, dr Panagotis Moudzouridis z greckiego Ministerstwa Kultury, prof. Jenny Wallensten, dyrektor Instytutu Szwedzkiego w Atenach, prof. Andrzej Chankowski, dr Tobias Krapf ze Szwajcarskiej Szkoły Archeologii w Grecji, dr Giorgos Doulfis, prof. Stanisław Sroka, Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jan Święch, były Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Konstantinos Vouvalidis z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Konferencja zakończyła się poczęstunkiem i niezwykle żywą dyskusją.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi l’Institut français de Grèce, Nicolasowi Eybalinowi, za możliwość zorganizowania konferencji w siedzibie IFG. 

zdj.: Jakub Niebieszczański, Marek Władyka