Wizyta władz UJ w PIAA

W czerwcu 2023 roku w Atenach przebywała delegacja władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W jej skład wchodził Prorektor, prof. dr hab. Armen Edigarian, prof. dr hab. Stanisław Sroka, Dziekan Wydziału Historycznego i prof. dr. hab. Jan Święch, były Dziekan Wydziału Historycznego. Gościli oni w naszym instytucie oraz brali udział w Drugiej Konferencji Sprawozdawczej PIAA. Rektor, prof. dr hab. Armen Edigarian miał na konferencji oficjalne wystąpienie, dotyczące znaczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w powstaniu PIAA.

zdj.: Jakub Niebieszczański