Wizyta marszałek Sejmu Elżbiety Witek w Atenach

W dniach 9-10 czerwca 2023 r. z wizytą w Atenach przebywała marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, która spotkała się z przedstawicielami miejscowej Polonii oraz wręczyła sztandar Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP. W drugim dniu swojej wizyty marszałek Sejmu spotkała się z przedstawicielami Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. W spotkaniu, które miało miejsce w Ambasadzie RP w Atenach wzięli udział: Szefowa Kancelarii Sejmu, Agnieszka Kaczmarska, Ambasador RP w Atenach, Artur Lompart, dyrektor PIAA, prof. Janusz Czebreszuk, sekretarz PIAA w Atenach, mgr Beata Kukiel-Vraila oraz dr Anastasia Chatzigiannidi, lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Ateńskim. Podczas spotkania, prof. Janusz Czebreszuk opowiedział o powstaniu Instytutu, współpracy z instytucjami greckimi oraz o badaniach terenowych prowadzonych przez polskich naukowców na terenie Grecji. Z kolei mgr Beata Kukiel-Vraila przedstawiła działalność kulturalną instytutu oraz jego plany na przyszłość. Rozmowa była bardzo owocna. Marszałek Sejmu była żywo zainteresowana działalnością polskich archeologów i obiecała wrócić do Grecji, aby odwiedzić wykopaliska prowadzone pod patronatem PIAA.

zdj.: Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu RP