Spotkanie polskich maratończyków z Ambasadorem RP w Atenach w PIAA

16 listopada 2022 r. w siedzibie PIAA odbyło się spotkanie polskich maratończyków z Ambasadorem RP w Atenach, Arturem Lompartem. Wzięło w nim udział ponad 30-tu sportowców pochodzącym z różnych regionów Polski. Ambasador odpowiadał na pytania uczestników 39. Maratonu Ateńskiego, który odbył się kilka dni wcześniej, gratulując im sportowego ducha i zapraszając ponownie do odwiedzenia Grecji. Podczas spotkania, w którym wzięli udział także członkowie Instytutu, Beata Kukiel-Vraila, sekretarz PIAA w Atenach i koordynator programów kulturalnych, przedstawiła biegaczom główne cele i dotychczasową działalność Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach.

zdj.: Beata Kukiel-Vraila