Szkoła letnia pierwszego międzynarodowego projektu edukacyjnego poświęconego archeologii egejskiej

W lipcu gościliśmy w siedzibie PIAA studentów UW, uczestników szkoły letniej projektu.: „Artefacts, Creativity, Technology, and Skills from Prehistory to the Classical Period in Greece. Communities of Learning in the Past and in Higher Education Today’ acronim ACTS, 4EU+ Alliance and the Erasmus+”, finansowanego przez Sojusz 4EU+ i program Erasmus+, który zakończył pierwszy archeologiczny projekt integrujący nauczycieli i studentów z czterech uniwersytetów 4EU+: Heidelbergu, Charlesa, Kopenhagi i Warszawy. Projekt ten powstał jako nowa platforma innowacyjnego nauczania opartego na badaniach wśród czterech partnerskich uniwersytetów, gdzie główny nacisk został położony na nowatorskie postępy w teorii archeologicznej i metodach analitycznych do badania ludzkiej kreatywności, technologii i umiejętności poprzez artefakty w Grecji od epoki brązu do okresu klasycznego.

W szkole letniej w Atenach uczestniczyło łącznie 28 osób (po 5 studentów z każdej uczelni partnerskiej uczestniczącej w projekcie i wykładowcy). Organizatorem wydarzenia ze strony polskiej była dr hab. Agata Ulanowska z UW, którą wspomagał prof. Kazimierz Lewartowski oraz Polski Instytut Archeologiczny w Atenach. W ramach programu uczestnicy poznawali praktyczne i społeczne aspekty rzemiosła greckiego za pośrednictwem wykładów i dyskusji,  uczestniczyli w autorskich zajęciach zorganizowanych w Muzeum Kanellopoulou oraz odwiedzili następujące muzea i stanowiska archeologiczne w Grecji: Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach, Muzeum Akropolu, Kerameikos, Akropol, Sunion, Mykeny, Tiryns oraz Muzeum Archeologiczne w Nauplio.