Wykład w PIAA rozpoczął szkołę letnią w Atenach dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

W siedzibie PIAA odbył się dziś 13.09. wykład na temat historii Aten i Pireusu, który rozpoczął szkołę letnią dla studentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: „The University of Wrocław Summer Educational Camp in Athens”.

Wykład prowadził prof. Rafał Eysymontt wspomagany przez pomysłodawczynię i organizatorkę projektu dr hab. Agatę Kubala.

„Tegoroczna szkoła jest pilotażowym, eksperymentalnym przedsięwzięciem mającym na celu wypracowanie formuły odbywania zajęć o charakterze interdyscyplinarnym łączącym w sobie elementy historii sztuki, archeologii i historii” – powiedziała dr hab. Agata Kubala. Podkreśliła, że intencją Władz Uniwersytetu Wrocławskiego jest coroczne cykliczne organizowanie szkoły letniej w Atenach. Wykładowcy podziękowali za gościnę i pomoc w organizacji wydarzenia Władzom PIAA. Szkoła letnia, która jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem organizowanym pomiędzy PIAA i instytucją partnerską jaką jest Uniwersytet Wrocławski potrwa do 23.09.  Wykłady i zajęcia w terenie w najważniejszych z punktu widzenia archeologicznego i historycznego miejscach Aten prowadzić będą wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Agata Kubala, prof. Rafał Eysymontt i prof. Mateusz Żmudziński.