THE CAVE AND THE FISHPOND: POETIC USE OF TWO OBJECTS OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST IN OPPIAN’S POEM ON FISHING (HALIEUTICA)

Szanowni Państwo, 

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach ma przyjemność zaprosić na wykład prof. dr Krystyny Bartol, prof. UAM (Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu) pod tytułem: 

“The Cave and the Fishpond: Poetic Use of Two Objects of Archaeological Interest in
Oppian’s Poem on Fishing (Halieutica) 

Wykład w jęz. angielskim odbędzie się w czwartek, 8 lutego 2024 r., o godz. 19.00 (Ateny) / 18.00 (Poznań) w siedzibie PIAA na Dionisiou Eginitou 7, GR-115-28 Athens, jak i w wersji zdalnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiTIy8qlpKqvs8xC3NepPesrP25QXYGq6XpaBxNWYJJo1%40thread.tacv2/1705608400905?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2218a103ad-b063-4996-b5f7-2e62d81c689c%22%7d

Jeśli chcą Państwo wziąć udział osobiście w wykładzie, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się wysyłając wiadomość na adres: paia@amu.edu.pl. 

Będzie nam miło gościć Państwa na naszym wydarzeniu.