Warsztaty fotograficzne Macieja Jawornickiego w PIAA

12 kwietnia w Polskim Instytucie Archeologicznym w Atenach odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Odkrywamy nasze talenty”, skierowane głównie do młodzieży szkolnej i studentów, ale też do wszystkich zainteresowanych osób. Zajęcia pod tytułem „Kompozycja obrazu fotograficznego” poprowadził Maciej Jawornicki (Maciej Jawornicki Photography) fotograf, absolwent Lidowe Konzervator w Ostrawie (Czechy) na wydziale fotografii reporterskiej, od wielu lat współpracujący z Polską Akademią Nauk oraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Prelegent był uczestnikiem misji ratunkowych na IV katarakcie Nilu w Sudanie, przez wiele lat pracował przy rekonstrukcji i konserwacji Świątyni Hatszepsut oraz na wykopaliskach w Saqqarze, a jego publikacje ukazywały się w takich czasopismach jak National Geographic, Polityka, Wiedza i Życie, czy Archeologia Żywa. Podczas warszatów w PIAA prowadzący zajęcia przybliżył uczestnikom zasady kompozycji fotografii, w tym m.in. złoty podział, mocne punkty, rytm, perspektywę i inne tajniki dobrego kadru.