Wykład prof. Ewy Bugaj w PIAA

25 kwietnia w w siedzibie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach odbył się wykład prof. Ewy Bugaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prelekcja pod tytułem „Motywy taneczno-muzyczne na attyckiej ceramice geometrycznej w świetle dotychczasowych i najnowszych interpretacji, czyli jakich studiów nad sztuką potrzebuje współczesna archeologia” zgromadził liczną publiczność zarówno w Instytucie, jak i w internecie. Cieszymy się, że oprócz naszych członków i przyjaciół Instytutu na tym niezwykle ciekawym wykładzie mogliśmy gościć m.in: dr Alkisa Raftisa, Dyrektora Narodowego Teatru Tańca Dory Stratou, prof. Andrzeja S. Chankowskiego, dr Stavrosa A. Paspalasa, Wicedyrektora Australijskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach oraz prof. Tomasza Jasińskiego z rodziną.

zdjęcia: Beata Kukiel-Vraila