Wysokie odznaczenie od Prezydenta RP dla Prof. E. Papuci-Władyki, naszej Wicedyrektor

Z wielką radością zawiadamiamy, że Wicedyrektor PIAA, Prof. E. Papuci-Władyka, została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-cypryjskiej współpracy naukowej w dziedzinie archeologii i kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie.