Δημιουργούμε την ιστοσελίδα μας!

Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, σε λειτουργία ήδη, πρέπει να συμπληρώνεται με νέα στοιχεία, γι΄αυτό ζητάμε την κατανόησή σας. Σ΄αυτήν τη φάση ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για την απόκτηση του ακινήτου που θα αποτελέσει την έδρα του Ινστιτούτου. Προς το παρόν μοιραζόμαστε την ίδια διεύθυνση με τους φίλους μας από το Καναδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και ελπίζουμε πως η διεύθυνση αυτή σύντομα θα ανήκει αποκλειστικά σε μας.Μόλις γίνει αυτό θα συμπληρώσουμε την ιστοσελίδα με τις πληροφορίες ως προς τους τρόπους χρήσης της ιδιοκτησίας και έπειτα θα μπορούμε να σκεφτούμε για ένα πρόγραμμα επιστημονικών συναντήσεων και για τη δημιουργία βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Επειδή είμαστε μία Ξένη Σχολή .που μόλις αρχίζει τη δραστηριότητά της δεν έχουμε ακόμη τοπικά δικά μας προγράμματα, αλλά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα τέλη του 2019 το Ινστιτούτο υπέβαλε προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας το πρώτο σχετικό αίτημα.Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι η υποστήριξη των πολωνικών αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα δεν είναι ο μόνος και κύριος σκοπός του Ινστιτούτου. Αποδίδουμε εξίσου μεγάλη σημασία στην ελληνο-πολωνική συνεργασία, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως μία ευρύτερη συνεργασία των τομέων επιστήμης, πολιτισμού και κοινωνίας.

Θέλουμε επίσης να καλέσουμε στη συνεργασία αυτή όλα τα ελληνικά ιδρύματα και τους Έλληνες οι οποίοι θα μπορούσαν να μας στηρίξουν με νέες ιδέες. Υπολογίζουμε επίσης στη συνεργασία και δραστηριότητα των πολωνικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα καθώς και των Πολωνών οι οποίοι διαμένουν εδώ.