Πρόσκληση σε διάλεξη

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι του Ινστιτούτου,

Το Πολωνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα  σας προσκαλεί εγκάρδια σε διάλεξη της Καθ. Ewa Bugaj (Faculty of Archeology, Adam Mickiewicz University in Poznań) με τίτλο: 

Dance and music motifs on Attic Geometric pottery in light of previous and recent interpretations, or what kind of art studies contemporary archaeology needs

Η διάλεξη στην αγγλική γλώσσα θα γίνει την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, στις 19.00 (Αθήνα) / 18.00 (Πόζναν) στην έδρα του ΠΑΙΑ, στη οδό Διονυσίου Αιγινήτου 7, GR-115-28 Αθήνα, καθώς και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MS Teams.  

Εγγραφείτε στη MS Teams Meeting με τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiTIy8qlpKqvs8xC3NepPesrP25QXYGq6XpaBxNWYJJo1%40thread.tacv2/1713189670936?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2218a103ad-b063-4996-b5f7-2e62d81c689c%22%7d

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην διάλεξη προσωπικά, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο: paia@amu.edu.pl. 

Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την εκδήλωση.